các anh chị ơi cho em hỏi là khi nào thì tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhân trực tiếp vào vốn chủ sơ hữu ạ?anh chị lấy ví dụ cho em được ko ạ?vì em thấy nói khoản này ko được ghi vào tk8212 nhưng em ko hiểu