Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 11
 1. #1
  hongtrang15
  Khách vãng lai

  khấu hao TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  các bạn cho mình hỏi tý. công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thì khi khấu hao TSCĐ :
  đối với hoạt động hành chính sự nghiệp khi khấu hao ghi: Nợ 466/ Có 214
  đối với hoạt động sản suất kinh doanh khấu hao ghi: Nợ 631/ Có 214.
  vậy đối với TS vừa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh vừa dùng cho hành chính sự nghiệp khi khẩu hao ta hạch toán như thế nào?

 2. #2
  conan77
  Khách vãng lai
  Theo minh nghi, va TC co huong dan la: phan bo hao mon cho hoat dong su nghiep va hoat dong kinh doanh.
  Vidu: Xe oto duoc ngan sach nah nuoc cap, nhung minh co su dung de kinh doanh cho khach, thi minh phai trich khau hoa, va khoan tien minh da trich khau hao do phai nop tra lai cho Tai chinh (Vi su dung muc dich kinh doanh). Khong biet nhu the co dung khong nua. Mong nhan su phan hoi.
  Chuc thanh cong nhe.

 3. #3
  hoidapketoan
  Khách vãng lai
  Hiện nay một lúc có 2 quy định về chế độ quản lý TSCĐ vốn nhà nước (tạm gọi tắt là TSCĐ nhà nước) và TSCĐ của DN khác nói chung: Một là Thông tư số 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN khác; hai là Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
  Áp dụng hai quy định trên nảy sinh những vấn đề sau:
  Thứ nhất, nếu TSCĐ của DN khác (ngoài nhà nước) chỉ có thể được trích khấu hao và tính vào chi phí trong kỳ khi trực tiếp tham gia vào sản xuât kinh doanh thì tất cả TSCĐ nhà nước đều phải được tính trích khấu hao. Trong đó khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh hạch toán vào chi phí kinh doanh; khấu hao tài sản cố định chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý hạch toán vào chi phí khác (Mục 1, Phần B, Chương II, Thông tư 33/2005/TT-BTC). Nếu là TSCĐ của DN 100% vốn nhà nước thì đã rõ, vấn đề là nếu TSCĐ nhà nước đầu tư vào DN khác thì việc quản lý cũng như cách hạch toán phức tạp hơn bởi đòi hỏi phải có sự phân biệt giữa các loại tài sản khác nhau tại DN. Trong thực tế điều này dễ gây tâm lý không bình đẳng giữa việc quản lý tài sản có mặt tại các DN.
  Thứ hai, TSCĐ trong các DN khác phải chịu mức khống chế về tỷ lệ khấu hao nhanh là không quá 2 lần so với mức khấu hao bình thường nếu áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Trong khi đó TSCĐ nhà nước thì không khống chế về mức khấu hao tối đa. Với quy định này, trong những trường hợp nhất định, DN các thành phần khác sẽ thiếu bình đẳng so với DNNN.
  Ngoài ra, các khoản chi phí liên quan đến TSCĐ, cần thống nhất trong cách hiểu và hạch toán. Khoản 1.1 Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:
  Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau: TSCĐ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. TSCĐ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh. TSCĐ phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.
  Mặt khác theo Điều 33, Quy chế quản lý tài chính của Cty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN khác theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP thì Chi phí hoạt động kinh doanh của Cty là các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính, bao gồm: Chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác. Chi phí sản xuất kinh doanh trong đó bao gồm khoản khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh và chi phí khác... Như vậy, có thể thấy toàn bộ khấu hao TSCĐ nhà nước đều là chi phí hoạt động kinh doanh của DN.
  Những phân tích trên cho thấy sự khác nhau giữa các qui định về chi phí theo Luật thuế TNDN và chi phí theo Quy chế quản lý tài sản nhà nước. Chính những điểm khác nhau trên dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về khoản chi phí hoạt động kinh doanh tại DN có tài sản nhà nước. điều này dễ nảy sinh so sánh không bình đẳng giữa các DN.
  Theo DĐDN

 4. #4
  xuongrong72
  Khách vãng lai
  Bạn GiauDT ơi đây là box hành chính sự nghiệp mà.

 5. #5
  GiauDT
  Khách vãng lai
  cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình về vấn đề này. chúc các bạn một ngày vui vẻ!

 6. #6
  haigames
  Khách vãng lai
  theo em biết, tất cả các TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp đều phải tính hao mòn hàng năm, riêng các TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải trích khấu hao tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Trường hợp tính hao mòn:
  Nợ tk 466/ co tk 214
  khi trích khấu hao dùng cho hoạt động sxkd ghi
  Nợ tk 631/ co tk 4314

 7. #7
  haigames
  Khách vãng lai
  cho mình hỏi với, kế toán khấu hao tài sản cố định trong nhà trường thì làm thế nào?
  có phải là nợ 214/có 211 rùi sau đó là nợ 466/có 214 dung k vậy các bạn.
  mình nghĩ thế nhung mấy anh chị làm trên phòng thì lại dk là nợ 211/có 214, có 466? thế là sao? mình không hiểu đựơc.

 8. #8
  meangirl
  Khách vãng lai
  Tôi đang có một vấn đề muốn tham khảo ý kiện của diễn đàn, tôi là kế toán của đơn vị sự nghiệp tự chủ 100%, theo Quy định tài sản cố định phục vụ SXKD phải trích khấu hao nhưng do đơn vị tôi kinh doanh cho thuê xe nên mức trích khấu hao tính trong giá cho thuê vậy tôi phải thực hiện trích khấu hao theo cách nào
  1- trích khấu hao theo tháng hay tính số tiền trích khấu hao trong 1 giờ x với số giờ cho thuê phương tiện.

 9. #9
  hanoi1977
  Khách vãng lai
  Mình nhất trí với ý kiến của các bạn: tài sản đầu tư từ nguồn NSNN phải tính hao mòn theo QĐ số 32/2008/QĐ-BTC. Nếu sử dụng vào hoạt động dịch vụ phải trích khấu hao theo QĐ số 206/2003/QĐ-BTC. Tuy nhiên, nếu tính về thời gian sử dụng để tái đầu tư (từc là tài sản hết hạn sử dụng để thanh lý, mua tài sản mới) thì mâu thuẩn ơ chỗ: hao mòn tính 1 lần/năm, còn khấu hao tính theo thời gian thực tế sử dụng tài sản vào hoạt động dịch vụ.
  Các bạn cùng xem và có ý kiến nhé

 10. #10
  thuthao0812
  Khách vãng lai
  Tổng cục Thuế có công văn trả lời Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) vào chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với đơn vị sự nghiệp có thu.  Tại điểm 1c Mục I Phần A Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23-11-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định đơn vị sự nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập phải nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này.  Tại điểm 2.1.a Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định chi phí khấu hao TSCĐ sau thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN: “Chi phí khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”.

  Tại điều 13 Chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:  “Mọi tài sản cố định của các cơ quan, đơn vị sử dụng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuê (nếu có) đều phải trích khấu hao tài sản. Việc trích khấu hao đối với những tài sản này được thực hiện như sau:  -Đối với TSCĐ sử dụng toàn bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; được đưa vào góp vốn, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuê (nếu có) đều phải trích khấu hao tài sản. Việc trích khấu hao đối với những tài sản này được thực hiện như sau:  -Đối với TSCĐ sử dụng toàn bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; được đưa vào góp vốn, liên kết không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuế (nếu có), cơ quan, đơn vị phải thực hiện trích khấu hao theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ tại các doanh nghiệp.  -Đối với những TSCĐ vừa sử dụng phục vụ theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vừa được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cơ quan, đơn vị phải tính toán phân bổ khấu hao căn cứ vào thời gian, số lần sử dụng hoặc khối lượng công việc hoàn thành cho phù hợp”.  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị sự nghiệp có thu có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thì kê khai, nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC; đơn vị thực hiện trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các TSCĐ sử dụng vào hoạt động cung cấp dịch vụ theo quy định tại điều 13 chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN nêu trên.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Tính khấu hao TSCĐ trong các đơn vị thu sự nghiệp
  By phuongtrang in forum CĐKT hành chính sự nghiệp
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 10:49 PM
 2. Chế độ trích khấu hao TSCĐ với thuế thu nhập doanh nghiệp
  By thuyhuonggiang in forum Kế toán tài sản cố định
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:43 AM
 3. Trích Khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp xây dựng
  By anhtrungacc in forum Kế toán tài sản cố định
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:14 AM
 4. Những sai phạm trong công tác kế toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ
  By Chicken1506 in forum Kế toán tài sản cố định
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 01:00 AM
 5. Khấu hao TSCĐ đối với đơn vị hành chính sự nghiệp
  By tinhnguyen in forum Kế toán tài sản cố định
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 12:50 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn