Chào các bạn ! Mình mới tham gia diễn đàn này, có 1 số khó khăn nhờ các bạn giúp đở. Đơn vị mình là HCSN, sử dụng phần mềm ****. Vừa qua phát sinh nghiệp vụ kế toán như sau : Mình ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với 1 đơn vị khác, trị giá 40trđ, họ cho tạm ứng 32trđ và chuyển vào tài khoản...

Chào các bạn ! Mình mới tham gia diễn đàn này, có 1 số khó khăn nhờ các bạn giúp đở.
Đơn vị mình là HCSN, sử dụng phần mềm ****. Vừa qua phát sinh nghiệp vụ kế toán như sau :
Mình ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với 1 đơn vị khác, trị giá 40trđ, họ cho tạm ứng 32trđ và chuyển vào tài khoản tiền gởi tại kho bạc nhà nước và mình phải rút về để thực hiện HĐ. (TK này là TK của nguồn NSNN và nguyên tắc là vậy). Mình không biết có nên hạch toán nguồn thu này và những chứng từ phát sinh từ HĐ này vào phần mềm **** hay không nữa ? mình sợ nguồn tiền này lẫn lộn với nguồn kinh phí NSNN trong năm.
1. Theo các bạn mình phải theo dõi trong phần mềm hay mở sổ theo dõi riêng ạ ?
2. Phương pháp hạch toán thế nào ?
- Khi được tạm ứng 32trđ, mình hạch toán : Nợ 112, Có 3318 (phải trả khác)
- Khi rút tiền mặt về, mình hạch toán : Nợ 111, Có 112
- Khi chi tiền thực hiện, mình hạch toán : Nợ 6622, Có 111
- Khi được quyết toán, mình hạch toán thế nào : Nợ 3318, Có 6622. Có đúng không các bạn ?