Xin cho em hỏi, CTy em bán xe Máy có phát sinh tiền dịch vu.Mà tiền dịch vụ này Cty bán xe máy cho cty em phải trả lại tiền này do mình bảo hành sửa chữa cho khách hàng mua xe.
Hoá đơn bị sai khách hàng trả lại . hach toán như sau :
Nợ 511
Nợ 33311
Có 131
Đó là tiền dịch vụ nên ko có giá vốn hay là phát sinh ít trong tháng này. Do KTT cua em ko nhập kho lại số hàng này nữa, mà bảo e đi thẳng vào tài khoản 421 và 911.Thay vì mình điều chỉnh giảm giá vốn và nhập lại kho phụ tùng đã bảo hành cho khách.Các anh chị thấy thế nào? Chỉ giúp em với , e phải hạch toán ra sau cho nó đúng.