Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 9 của 9
 1. #1
  memory102
  Khách vãng lai

  chiết khấu thương mại khác chiết khấu thanh toán ntn?

  chào các bạn!
  Mình hay bị nhầm lẫn giữa 2 khái niệm: CKTM và CKTT. Mình mong các bạn chỉ giúp mình những điểm khác nhau cơ bản giữa 2 khoản CK trên với.
  Hôm nay thày giáo mình hỏi: Bán hàng đại lý khác với bán hàng ký gửi như thế nào? và Hàng bán bị trả lại khác với giảm giá hàng bán như thế nào? Mình cũng chưa trả lời được. các bạn giúp mình hiểu rõ với! Mình xin cảm ơn

 2. #2
  hoangaccounting
  Khách vãng lai
  Phân biệt Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán và Chiết khấu thanh toán.

  Dựa vào các văn bản:

  - 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC.
  - Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/11/2002 hướng dẫn kế toán 04 chuẩn mực  Chúng tôi khái quát lại định nghĩa để các bạn có thể phân biệt đựơc khái niệm Chiết khấu thương mại, Hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán và Chiết khấu thanh toán.  Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.


  Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.

  Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

  Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm tiền cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.  1. Chiết khấu thương mại

  Tài khoản sử dụng: 521  Nội dung: phản ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc thanh toán cho người mua hàng do họ đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

  Cách hạch toán:

  - Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định.

  - Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.


  VD: Hóa đơn GTGT xuất tháng 4 ghi:
  Sản phẩm A : 1.000 cái – 1.000.000 đ
  Sản phẩm B: 500 cái – 750.000 đ
  CKTM tháng 3: 10 sản phẩm A và 3 sản phẩm B tương đương: 10.000+4.500=14.500 đ

  Thành tiền: 1.000.000+750.000-14.500=1.735.500
  Thuế 10%: 173.550

  Tổng cộng: 1.909.050


  Bên bán:


  - Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 521 – 14.500

  Nợ TK 3331 – 1.450

  Có TK 131 – 15.950


  - Phản ảnh doanh thu
  Nợ TK 131 – 1.925.000
  Có TK 511 – 1.750.000
  Có TK 3331 – 175.000


  - Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.
  Xuất hoá đơn chiết khấu thương mại cho khách hàng:
  Nợ TK 521
  Nợ TK 3331
  Có TK 131

  - Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã khấu trừ chiết khấu thương mại
  Xuất hoá đơn theo giá đã giảm và ghi doanh thu (không hạch toán qua 521):
  Nợ TK 131
  Có TK 511
  Có TK 3331

  Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ.

  Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán:

  a. Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào:
  Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
  Nợ TK 133
  Có TK 331-Giá trị đã giảm theo chiết khấu.

  b. Nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể ghi (số theo ví dụ trên)


  - Phản ảnh hàng hoá nhập vào kho :
  Nợ TK 156- 250
  Nợ TK 133- 22,5
  Có TK 331- 272,5


  - Phản ảnh số chiết khấu
  Nợ TK 331-25
  Có TK 632-25  2. Hàng bán bị trả lại  Tài khoản sử dụng: 531

  Nội dung: Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thu, nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như: hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại.

  Bên mua cần xuất hoá đơn để trả lại hàng bên bán. (đơn giá xuất phải đúng theo đơn giá mua trên hóa đơn mua vào)

  Trình tự hạch toán và xuất hóa đơn:

  Bên mua:

  Xuất hóa đơn trả hàng và kê vào bảng kê 03-GTGT (nếu xuất trả hàng trong cùng kỳ) hoặc kê vào bảng 02A (nếu xuất trả hàng khác kỳ)
  Nợ TK331
  Có TK 156
  Có TK 1331

  Bên bán:


  Kê tờ hóa đơn của bên bán vào bảng kê 02-GTGT (nếu xuất trả hàng trong cùng kỳ) hoặc kê vào bảng 02A (nếu hàng trả hàng khác kỳ)
  Nợ TK 531
  Nợ TK 3331
  Có TK 131

  3. Gỉam giá hàng bán  Tài khoản sử dụng: 532

  Bên bán sẽ xuất hóa đơn giảm giá cho số lương hàng kém chất lượng

  Bên bán:
  Nợ TK 532
  Nợ TK 3331
  Có TK 131
  Nếu giảm giá trong cùng kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ được kê vào bảng kê 02GTGT với số âm.
  Nếu giảm giá khác kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ ghi vào bảng kê 02A, lên tờ khai thuế ở mục điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

  Bên mua:
  Nợ TK 331
  Có TK 156
  Có TK 133
  Nếu giảm giá trong cùng kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ được kê vào bảng kê 03GTGT với số âm.
  Nếu giảm giá khác kỳ thì tờ hóa đơn này sẽ ghi vào bảng kê 02A, lên tờ khai thuế ở mục điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào.


  4. Chiết khấu thanh tóan

  Tài khoản sử dụng: 515 hợăc 635  Không lập hóa đơn, chỉ căn cứ chính sách bán hàng, chứng từ thu (bên mua), chứng từ chi (bên bán) để hạch toán

  Bên mua:
  Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi:
  Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

  Bên bán:
  Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng, ghi:
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
  Có các TK 131, 111, 112,...

  Trích từ fbaclup

 3. #3
  dunghye
  Khách vãng lai
  Bạn nào có thể chỉ cho tôi thế nào là Chiết khấu thương mại (CKTM) và chiết khấu thanh toán (CKTT), điểm giống nhau và khác nhau, Khi hạch toán cần xác định như thế nào ?
  Công ty tôi SX thuốc & thức ăn gia súc.
  Khi bán hàng mặt hàng cám là thức ăn gia súc: Nếu khách hàng nào mua nhiều sẽ được chiết khấu % --> Như vậy có phải là CKTM ko ?
  Hơn nữa với những khách hàng được chiết khấu mình trừ thẳng vào Hóa đơn có đựơc ko ?

 4. #4
  Ánh Tuyết
  Khách vãng lai
  Chiết khấu thanh toán được xác định khi : khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn hoặc sớm hơn như thỏa thuận . Và được xử lý qua tài khoản 635.
  Chiết khấu TM được xác định khi : khách hàng mua hàng với khối lượng nhiều.... Được xử lý bằng tài khoản 521.
  Bạn xem qua chuẩn mực kế toán VN, co` quy định rõ ( mình kg nhớ rõ là chuẩn mực thứ mấy), bạn tự tìm nhé.

 5. #5
  Hien
  Khách vãng lai
  Chiết khấu thanh toán thuộc hoạt động tài chính còn chiết khấu thương mại thuộc hoạt động bán hàng thông thường.

 6. #6
  dakbla
  Khách vãng lai
  Chiết khấu thanh toán là các khoản người mua được hưởng khi thanh toán trước hạn,chiết khấu thương mại là khoản mà DN đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua với khối lượng lớn và theo thoả thuận của bên bán dành cho bên mua.
  Chiết khấu thanh toán: Bên Mua: hạch toán Có 515,bên bán hạch toán Nợ 635.
  Chiết khấu thương mại: Bên Mua:hạch toán giảm giá trị hàng mua vào. Bên bán: nếu người mua nhiều lần mới đạt được khối lượng CK thì khoản cktm đuợc ghi giảm trừ vào giá bán trên hóa đơn lần cuối cùng. Trường hợp người mua không mua hàng nữa, hoặc số tiền CK phải chi lớn hơn số tiền bán hàng trên HĐ lần cuối cùng thì phải chi tiền CKTM cho người mua, lúc này hạch toán vào Có 521. Cuối kỳ K/C toàn bộ 521 vào TK 511 để xđ doanh thu thuần trong kỳ

 7. #7
  nguyenlam8588
  Khách vãng lai
  - Chiết khấu thương mại
  Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn
  - Chiết khấu thanh toán:
  Là khoản tiền người bán giảm tiền cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng
  -giống nhau dều là khoản giảm trư cho kh
  -khác nhau là một cái là do kh mua nhiều hàng mà chiết khấu con CKTT thi là do họ thanh toán trước han cho minh
  -khi hạch toán thi nó thuộc khoản giảm trừ nào thi dịnh khoản vào nghiệp vụ dó
  Nợ tk 521(cktm), 635(cktt)
  có tk 111, 112, 131...

 8. #8
  vandungap
  Khách vãng lai
  Nếu nói về chiết khấu thanh toán không cần chứng từ gì như các câu trả lời trên , thì quyết toán thuế họ có chịu không và có coi là chi phí hợp pháp không .
  Dĩ nhiên đó là chi phí hợp lý rồi đó .
  Nếu cần chứng từ thì phải làm sao ?

 9. #9
  minhnt9
  Khách vãng lai
  - Bên cty mình cũng đang áp dụng chính sách bán hàng: Nếu bên mua đặt cọc trước tiền hàng với số tiền < 500 triệu thì giá mua hàng là 500, rẻ hơn mua thông thường, nếu đặt > 500 triệu thì sẽ được hưởng giá là 450. Thì đây là chiết khấu thanh toán phải không?
  - Nếu cty làm như thế với tất cả các khách hàng và trong thời gian dài thì có phải làm thủ tục gì để báo cáo với bên thuế ko hay là chỉ ghi trong hợp đồng bán hàng và hạch toán vào TK 635 bình thường? Như thế thì sau này quyết toán thuế có bị coi là xuất bán thấp hơn giá thị trường và bị áp theo giá thị trường ko?


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Chiết khấu thương mại hay chiết khấu thanh toán?
  By tuongvi040585 in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 10:18 AM
 2. chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán
  By mozaninam in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:46 AM
 3. Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán
  By Thanh Nam in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 39
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:42 AM
 4. Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán
  By Thanh Nam in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 39
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:42 AM
 5. Chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại
  By Nguyen Thi Phuong in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:33 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn