Chào các anh chị. Em là dân mới vào nghề. Hi. Em có việc này muốn hỏi các anh chị. Chẳng là em vừa vào công ty này, trong bảng kê chi tiết các hóa đơn có ghi các khoản giảm trừ. tuy nhiên em không hiểu làm thế nào để biết được doanh nghiệp đã hạch toán các khoản giảm trừ này nhỉ? Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị.

Chào các anh chị.
Em là dân mới vào nghề. Hi. Em có việc này muốn hỏi các anh chị.
Chẳng là em vừa vào công ty này, trong bảng kê chi tiết các hóa đơn có ghi các khoản giảm trừ. tuy nhiên em không hiểu làm thế nào để biết được doanh nghiệp đã hạch toán các khoản giảm trừ này nhỉ?
Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị.