Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 20
 1. #1
  nhungpt59
  Khách vãng lai

  Hóa đơn bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng

  Đơn vị làm đại lý bán hàng đúng gia hưởng hoa hồng :
  a - Khi nhập hàng về: Tổng giá hàng nhập về được được phản ánh vào tài khoản ngoài bảng cân đối ( Tào khoản 003) : Hàng đại lý, hàng ký gửi bán
  Bên giao đại lý xuất hóa đơn bán hàng hóa. Khi xuất hàng bán Ghi Có Tài khoản 003.
  b- Khi ban hàng thu tiền: bên nhận làm đại lý hạch toán Nợ 111,112/ Có 331 Tổng giá trị TT
  Bên bán hàng đại lý xuất hóa đơn cho người mua hàng
  Khi nhận tiền hoa hồng được hưởng bên nhận đại lý viết hóa đơn GTGT hạch toán Nợ 331/ Có 5111, 33311
  c- Khi thanh toán tiền lại cho đại lý : Bên nhận đại lý hạch toán Nợ 331/ Có 111,112

  Một vấn đề được đặt ra là:
  1- Hàng hóa Khi nhận được hạch toán vào tài khoản 003 TK ngoài bảng cân đối. Có nghĩa là hàng này không thuộc quyền sở hữu của DN. Nhưng bên giao đại lý vẫn xuất hóa đơn GTGT cho DN theo quy định. Vậy hóa đơn GTGT này hạch toán như thế nào? và nó chắc chắn không được kê vào bảng kê hóa đơn mua vào của DN. Nhưng nó vẫn phải được kê khai. Vậy kê nó một bảng riêng hay là kê khai nó với cơ quan thuế như thế nào?
  2-Hàng hóa bên nhân của đại lý khi bán hàng , khách hàng yêu cầu viết hóa đơn , bên bán hàng phải viết hóa đơn GTGT cho khách hàng theo yêu cầu. Hóa đơn bán hàng này không phản ánh là DT của DN mà là hàng bán đại lý . Vậy đơn vị phải kê khai hóa đơn này với cơ quan thuế như thế nào ?

  Từ hai vấn đề trên ta thấy nếu như không coi vấn đề bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng khi có cả hóa đơn đầu vào và đầu ra là hàng của DN thi thật khó báo cáo giải trình hai hóa đơn này. Nhưng nếu coi nó là hàng của DN thì lại không phản ánh đúng bán chất DT thật của DN.

  Tôi cũng đã đọc qua phần tranh luận của các bạn trong một củ đề gần như thế này về việc bán thẻ internet.
  Hóa đơn đầu vào mà đại lý xuất cho đơn vị chỉ kê khai không đưa vào bảng kê hàng mua vào.
  Nhưng nếu khách hàng mua nhât định yêu cầu viết hóa đơn mà không chấp nhận phiếu thu tiền . Như vậy đại lý cấp 1 đã xuât một hóa đơn chung cho đại lý rồi thì họ không thể xuất hóa đơn nữa và cũng không đại lý cấp 1 nào viết phiếu thu tiền này cả. Tôi nghĩ việc khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn là chính đáng , thế nhưng nếu bên nhận đại lý xuất hóa đơn thì là không đúng vì hàng hóa này không phải sở hữu của họ (hàng để ở tài khoản ngoài bảng mà)

  Vậy các bạn hãy tham gia cho ý kiến về vấn đề này nhé.

 2. #2
  Va Anh Toi
  Khách vãng lai
  Trích:
  Câu hỏi: Kê khai nộp thuế trong trường hợp bán hàng thông qua đại lý được thực hiện như thế nào?
  Trả lời:
  - Cơ sở có hàng bán thông qua đại lý phải kê khai nộp thuế hàng tháng đối với hàng bán thông qua đại lý.
  - Cơ sở nhận bán đại lý theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Cơ sở bán đại lý nếu bán giá thấp hơn giá quy định của chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định.

  Không biết VAT trích câu hỏi trên có giúp được gì không?

 3. #3
  dragon76
  Khách vãng lai
  Chị Nhung !

  Lúc trước em thường làm thế này và không ảnh hưởng gì tới sổ sách của cả bên nhận và bên giao.

  1. Khi giao hàng cho bên nhận, bên giao không viết hoá đơn GTGT mà chỉ viết phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Bên giao sẽ theo dõi phần hàng hoá gửi bán thông qua TK 157.

  Nợ 157/Có 155, 156.

  Bên nhận theo dõi Nợ TK003

  2. Khi bên nhận đại lý bán hàng cho KH thì vẫn sẽ xuất hoá đơn (vì không có hoá đơn thì không bán được hàng).

  Nợ 111,131/Có 511, 33312

  Vậy vấn đề ở đây là bên nhận lại phát sinh doanh thu và phải nộp thuế GTGT thì sẽ không đúng với hướng dẫn là phần hàng bán này không chịu thuế nhưng chị thử xem nếu không xuất như vậy thì hàng hoá sẽ không bán được. Khi này lại mang ý nghĩa thương mại thuần tuý đối với số hàng thực bán (còn hàng tạm giữ hộ thì vẫn mang tính chất gửi bán).

  3. Cuối tháng 2 bên sẽ đối chiếu tiền thu được cũng như tồn kho để tiến hành xuất hoá đơn.

  Bên giao sẽ xuất hoá đơn cho bên bán số lượng cũng như giá trị theo đúng bảng kê mà bên nhận đã xuất cho khách hàng.
  Lúc này bên giao sẽ hạch toán: Nợ 111, 131/Có 511, 33312

  Bên nhận sẽ hạch toán Nợ 632,1331/Có 111, 331

  Vậy thì tổng số phát sinh giữa 632 của bên nhận sẽ đúng bằng phần 511 mà trước đó họ đã hạch toán còn phần thuế GTGT đầu ra mà bên nhận đã xuất cho khách hàng chính là thuế đầu vào mà bên giao xuất cho bên nhận.

  Mọi vấn đề ở đây đã được giải quyết và khi thử lại thì nó cũng đúng theo hướng dẫn chứ không khác, cái khác là các bước thực hiện.

  4.Phần huê hồng được nhận thì bên nhận vẫn phải xuất hoá đơn để ghi nhận thu nhập và bên giao sẽ căn cứ vào đó để hạch toán chi phí bán hàng.

  Đây là cách làm thực tế mà em đã áp dụng với hệ thống bán hàng đúng giá hưởng huê hồng. Chị Nhung xem có thể áp dụng không nhé vì làm theo cách kia thì hơi khó chị ạ.

 4. #4
  tranvanhung
  Khách vãng lai
  To Hùng: Theo cách của em thì vô hình dung ta coi như DN bán hàng đại lý và vẫn ghi nhận DT bán hàng này.
  Theo chị hiểu : Thay vi hàng nhập kho em để Nợ 156,1331 /có 111,331 thì em để thành Nợ 632,1331/Có 111,331
  và DN vẫn xuất bán hàng ghi nhận DT : Nợ 111,112,131/ Co 5111, 33311
  và hóa đơn bên giao xuất cho em vẫn kê khai hàng mua vào trên bảng kê hóa đơn mua vào và bán ra của đơn vị cũng kê khai như bình thường
  Nếu thế thì nó thành hàng bán không qua kho và bán bằng đúng giá mua , hưởng thêm phần trăm hoa hồng thôi. Khi nhận hoa hồng thì em vẫn viết hóa đơn nhận hoa hồng để bên giao thanh toán. Như vậy về mặt số liệu số học thì không sai nhưng bản chất DT của đơn vị lại không đúng. Lẽ ra DN chỉ được tính DT phần hoa hồng được hưởng thì bây giờ lại được cộng thêm cả phần DT của đại lý.

  Có ai có ý kiến gì khác về phần này nữa không? Mọi người tham gia bàn luận nó thêm nào. Tú Anh đâu mà sao hôm nay không tháy vậy?

 5. #5
  nhungpt59
  Khách vãng lai
  [QUOTE=tranvanhung]Chị Nhung !

  Lúc trước em thường làm thế này và không ảnh hưởng gì tới sổ sách của cả bên nhận và bên giao.

  1. Khi giao hàng cho bên nhận, bên giao không viết hoá đơn GTGT mà chỉ viết phiếu xuất kho hàng gửi đại lý. Bên giao sẽ theo dõi phần hàng hoá gửi bán thông qua TK 157.

  Nợ 157/Có 155, 156.

  Bên nhận theo dõi Nợ TK003

  2. Khi bên nhận đại lý bán hàng cho KH thì vẫn sẽ xuất hoá đơn (vì không có hoá đơn thì không bán được hàng).

  Nợ 111,131/Có 511, 33312

  ** Theo ý kiến của mình, khi bán hàng, đại lý hạch toán :
  Nợ 111,131
  Có 3388
  Có 33311
  thì chính xác hơn
  Sau đó khi tính tiền hoa hồng, đại lý ghi:
  Nợ 3388
  Có 5111
  Có 33311

  **Khi nhận được bảng kê hóa đơn của đại lý, bên giao đại lý căn cứ vào bảng kê lập hóa đơn GTGT, đồng thời ghi nhận:
  +Giá vốn hàng bán
  Nợ 6321
  Có 1571
  + Doanh thu
  Nợ 1388
  Có 5111
  Có 33311
  Khi nhân được hoá đơn tiền hoa hồng của đại lý, bên giao đại lý ghi:
  Nợ 6417
  Có 1388
  Đây chỉ là góp ý, nếu các bạn thấy chưa đúng chổ nào, vui lòng góp ý nha!

 6. #6
  dragon76
  Khách vãng lai
  Xin nói rõ là cách thức hạch toán không quan trọng mà nên đề cập tới hình thức và các bước thực hiện. Vấn đề đặt ra là bên nhận có hay không xuất hoá đơn GTGT trực tiếp cho khách hàng. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Xin các bạn tiếp tục.

 7. #7
  tranvanhung
  Khách vãng lai
  Theo mình bên nhận đại lý không thể phản ánh toàn bộ số tiền bán hàng thu được vào 511 bởi như vậy khống đúng với bản chất phát sinh mà đơn vị thực hiện:
  1/ Khi xuất kho:
  * Bên giao đại lý: N157 / C156
  * Bên nhận đại lý: N003
  2/ Khi đại lý bán hàng (xuất hoá đơn GTGT)
  * Bên nhận đại lý:
  - Bút toán 1: C003
  - Bút toán 1: N111,112/C331: Tổng số tiền thanh toán
  * Bên giao:
  - P/a giá vốn
  N 632/C157
  - P/a dthu
  N 131
  C511
  C3331
  3/ Khi thanh toán:
  * Bên nhận đại lý:
  - Trả tiền bên giao đại lý
  N331/C111,112: Tổng tiền t.toán - số hoa hồng đại lý
  - P/a doanh thu được hưởng HH
  N331/C511: Số HH được hưởng
  * Bên giao đại lý:
  N111,112: Số tiền đại lý trả
  N641 : Số HH phải trả đại lý
  C131 : Tổng tiền t.toán

 8. #8
  hvtgroup
  Khách vãng lai
  To htvgroup !

  Bạn có thể làm điều này nếu như bạn không xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng mà điều
  này thì hầu như là không thể. Đây chỉ là trường hợp đơn giản nên không cần bàn cãi.

 9. #9
  dragon76
  Khách vãng lai
  Hàng hạch toán trên 003 trên lý thuyết và bản chất vẫn là thuộc về DN còn chuyển cho đại lý chỉ là một hình thức gửi nhờ kho của người khác ( ta vẫn phải theo dõi số hàng đấy như là một kho của mình) nên tổng DT về bản chất vẫn là thuộc về DN. Như thế thì việc xuất hoá đơn GTGT khi giao hàng cho đại lý là không hợp lý vì hoá đơn có mục đích là để ghi nhận doanh thu.
  Bên đại lý có hợp đồng, phiếu xuất kho, giao nhận của DN nên khi bán hàng xuất hoá đơn cho khách vẫn kê đầu ra rồi lấy đầu vào từ DN vẫn được chứ ạh.

 10. #10
  Viva
  Khách vãng lai
  Bây giờ rõ ràng là có 2 quan điểm:

  1. Bên nhận đại lý có xuất hoá đơn GTGT cho người mua
  2. Bên nhận đại lý không xuất hoá đơn GTGT cho người mua

  Các bác tập trung theo 2 hướng này nhé, đừng nói chuyện phải hạch toán vào TK nào cả vì chuyện đó là do quan điểm mỗi người và tình hình từng công ty.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Hỏi về việc xử lý hoá đơn giải thưởng TKKT
  By Tran Thuc Le in forum Quản trị & Kinh doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 05:32 PM
 2. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-29-2010, 03:27 PM
 3. Người nước ngoài môi giới hưởng hoa hồng
  By thanhlan in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 06:07 PM
 4. Hoá đơn của đơn vị làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
  By Chief in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:40 AM
 5. Hoá đơn của đơn vị làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
  By Chief in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:40 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn