việc hủy hóa đơn đầu vào khi phát hiện sai sót sau 1 tháng

Bản in