Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  chinh2265038
  Khách vãng lai

  Hướng dẫn đính chính or hủy hóa đơn

  Xin kính chào cộng đồng kế toánn. Đây là lần đầu tiên đăng nhập diễn đàn, mong các bậc bề trên chỉ bảo:
  Hiện tại doanh nghiệp tôi có một số hóa đơn giá trị gia tăng trong đó có một số lỗi về mã số, tên đơn vị, một số lại lỗi về chính tả, số học hoặc sót địa chỉ. Đề nghị các thành viên và diễn đàn giúp đỡ: trường hợp nào được đính chính bằng dấu, trường hợp nào phải huỷ
  Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chảo
  Quang Chính

 2. #2
  hoangtq
  Khách vãng lai
  Các trường hợp của bạn nên làm biên bản điều chỉnh hóa đơn.
  Bạn tải thông tư 120/2002 về quản lý, phát hành và sử dụng hóa đơn của BTC về xem nhé
  Thân

 3. #3
  cabasa
  Khách vãng lai
  Bạn tham khảo nhé!
  hoá đơn GTGT bị sai mã số thuế
  Công văn số 3418/TCT-CS về việc hóa đơn đầu vào không ghi hoặc ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành
  Tại điểm 3, mục II, phần A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “3- Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hóa đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này.”
  Tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định:
  “1.3- Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi…”
  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hóa đơn được dùng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải có đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định. Theo như nội dung Cục Thuế hỏi, trường hợp hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp thiếu chỉ tiêu mã số thuế hoặc ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng (các chỉ tiêu khác đầy đủ theo quy định) thì người bán và người mua phải có biên bản về việc hóa đơn ghi sai, ghi thiếu chỉ tiêu này và lấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp bên bán hàng về việc đã kê khai thuế GTGT đầu ra cũng như điều chỉnh lại trên bảng kê hóa đơn đầu ra mã số thuế của đơn vị mua hàng; đồng thời bên bán ghi bổ sung mã số thuế của người mua trên hóa đơn và đóng dấu lên phần sửa lại này;
  Căn cứ vào hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đã được xác định lại giữa 2 bên, cơ quan thuế xem xét chấp nhận hay không chấp nhận việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn này.

  Xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn
  - Trường hợp hóa đơn viết sai cần hủy bỏ thì phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên của hóa đơn. Tuyệt đối không được xé rời khỏi quyển hóa đơn mà phải lưu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số hủy bỏ với cơ quan thuế (tờ hóa đơn này được thể hiện trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ở cột số tổn thất khác).
  - Trường hợp hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho người mua rồi sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì 2 bên mua và bán phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai đó, thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sau đó gạch chéo ghi chữ hủy bỏ và lưu trên quyển hóa đơn, đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới "thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… " của tờ hóa đơn hủy bỏ. Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.
  - Trường hợp viết sai thuế suất thì 2 bên lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai thuế suất thuế GTGT, trong biên bản điều chỉnh phải ghi rõ nguyên nhân, giá thanh toán, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn và bên bán lập hóa đơn GTGT bổ sung thuế suất, tiền thuế và ghi rõ trên tờ hóa đơn là:"Số thuế GTGT ghi bổ sung (hoặc điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT) của hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn ghi sai và theo biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày… tháng… năm

 4. #4
  chinh2265038
  Khách vãng lai
  Chào cộng đồng kế toán, cho mình hỏi cách lập báo cáo tài chính tổng hợp ở công ty khi công ty có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, khai thuế GTGT tại Chi nhánh nhưng nộp thuế TNDN tại công ty và công ty phải làm báo cáo tài chính tổng hợp được hướng dẫn ở thông tư hay quyết định, quy định nào

 5. #5
  vuive1998
  Khách vãng lai
  cty mình có bán 01 lô hàng đã giao hàng và đã xuất HĐ bán hàng, chưa thanh toán tiền, nhưng 01 tháng sau bên mua trả hàng lại với lý do hàng không đúng chủng loại.và hủy hợp đồng không mua hàng cty mình nữa. vậy thủ tục hủy hóa đơn như thế nào. theo mình được biết theo Thông tư 32/2007 ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính quy định thì bên mua xuất hóa đơn trả lại nhưng ở đây bên mua là cơ quan hành chánh sự nghiệp, không phải đơn vị kinh doanh nên không có hóa đơn.Vậy phải làm sao? ai biết giúp mình với mình rất cần gấp!thanks

 6. #6
  Dangthaituan_82
  Khách vãng lai
  Theo mình thì trước tiên bạn nên tham khảo thông tư 120 cho chắc chắn và chỗ nào không hiểu thì bạn có thể trao đổi với cộng đồng thegioiketoan.

 7. #7
  truong soi
  Khách vãng lai
  Tôi và 1 nguoi bạn thành lập cong ty TNHH, vốn điều lệ 2 tỉ. Theo luật, nếu thua lỗ 10 ti thi tôi cũng chỉ chịu 2 tỉ . Xin hỏi, nếu thua lỗ 10 tỉ nói trên nhưng tôi chỉ có 500triệu để trả (khai khống 2 tỉ vốn điều lệ) thì nghe đâu sẽ bị xử lý hình sự , điều này có dúng không? Qui định cụ thể tại văn bản phảp luật nào? Xin anh chị nào biết chỉ giùm, vì đây là tình trạng khá phổ biến...coi như để đức lại cho con sau này. chan thành cám ơn!


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts