Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 15
 1. #1
  Tientax2268
  Khách vãng lai

  Hạch toán phí xăng dầu thế nào cho hợp lý?

  Có pác nào làm kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu độc lập, tức là mua xăng dầu trong nước về kinh doanh ( về bán) không giúp em vấn đề này với!
  em mới vào làm kế toán cho 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, mua dàu trong nước về bán, khi mua xăng dầu về em định khoản như sau
  Nợ TK 156: Giá chưa thuế
  Nợ TK 133: Thuế GTGT
  Nợ TK 338: Phí xăng dầu
  Có TK 111,112, 331: Tổng giá thanh toán
  Khi bán xăng dầu em hạch toán
  Nợ TK 111,112,131: tổng giá thanh toán
  Có TK 511: Giá bán chưa thuế
  Có TKK 333.1: Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 138: Lệ phí xăng dầu
  cho em hỏi em định khoản như vậy có đúng không
  Em mới đọc thông tư 98/200//TT-BTC nói lệ phí xăng dầu đối với loại hình kinh doanh như công ty em thì khi mua cho vài 156 và khi bán cho vào 511 luôn như vậy có đúng không?
  Rất mong hồi âm của các pác!
  em cảm ơn nhiều

 2. #2
  Perfume_at
  Khách vãng lai
  theo tôi khi xuất hóa đơn ghi rõ chi phí xăng dầu và hạch toán chung vào TK 511 luôn

 3. #3
  girl
  Khách vãng lai
  [QUOTE=Tientax2268;528195]Có pác nào làm kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu độc lập, tức là mua xăng dầu trong nước về kinh doanh ( về bán) không giúp em vấn đề này với!
  em mới vào làm kế toán cho 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, mua dàu trong nước về bán, khi mua xăng dầu về em định khoản như sau
  Nợ TK 156: Giá chưa thuế
  Nợ TK 133: Thuế GTGT
  Nợ TK 338: Phí xăng dầu
  Có TK 111,112, 331: Tổng giá thanh toán
  Khi bán xăng dầu em hạch toán
  Nợ TK 111,112,131: tổng giá thanh toán
  Có TK 511: Giá bán chưa thuế
  Có TKK 333.1: Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 138: Lệ phí xăng dầu
  cho em hỏi em định khoản như vậy có đúng không
  Em mới đọc thông tư 98/200//TT-BTC nói lệ phí xăng dầu đối với loại hình kinh doanh như công ty em thì khi mua cho vài 156 và khi bán cho vào 511 luôn như vậy có đúng không?
  --
  bạn tham khảo bài viết này nhé,

  ________________________________________
  1. Kế toán mua xăng dầu
  1.1. Khi nhập khẩu xăng dầu về dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

  Nợ TK 152, 156...
  Có TK 112, 131...
  Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)
  Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Đồng thời phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp, ghi:

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

  Trường hợp nhập khẩu xăng dầu về dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 152, 156...
  Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

  1.2. Khi mua xăng dầu ở trong nước dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá mua đã có phí xăng dầu, ghi:
  Nợ TK 152, 156, 641, 642 (bao gồm giá mua có phí xăng dầu)
  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

  1.3. Khi mua xăng dầu ở trong nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, mua xăng dầu dùng cho HCSN, kế toán phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá đã có phí xăng dầu và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
  Nợ TK 152, 156, 641, 642... (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

  2. Kế toán doanh thu bán xăng dầu và phí xăng dầu
  2.1. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu vào NSNN, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có phí xăng dầu và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng
  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
  2.2. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu theo giá bán đã có thuế GTGT và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng
  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.
  2.3. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán đã có phí xăng dầu không có thuế GTGT, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng
  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.

  2.5. Đối với đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu xăng dầu, khi xuất xăng dầu trả cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:
  Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 156 - Hàng hóa.
  2.6. Trường hợp bán xăng dầu thông qua các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng:
  Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý:
  Khi xuất xăng dầu giao cho các đại lý phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:
  Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
  Có TK 155, 156.
  Trường hợp đơn vị giao hàng đại lý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi nhận Bảng kê hóa đơn bán ra của xăng dầu bán qua đại lý đã tiêu thụ do các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng lập gửi về, kế toán lập Hóa đơn GTGT theo quy định và phản ánh doanh thu bán hàng và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.
  Trường hợp đơn vị giao hàng đại lý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi nhận Bảng kê hóa đơn bán ra của xăng dầu bán qua đại lý đã tiêu thụ do các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng lập gửi về, kế toán lập Hóa đơn GTGT theo quy định và phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.
  Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý, ghi:
  Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 131, 111, 112.
  Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng:
  Khi nhận hàng đại lý ghi vào bên Nợ TK 003 "Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi". Khi xuất bán hoặc trả lại hàng cho bên giao hàng ghi vào bên Có TK 003 "Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi".
  Khi xuất bán xăng dầu nhận đại lý, phải ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng theo chế độ quy định. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh số tiền bán hàng xăng dầu đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131
  Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán bao gồm cả phí xăng dầu).
  Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, đơn vị nhận bán hàng đại lý phải lập Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng theo chế độ quy định và phản ánh doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý, ghi:
  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.
  Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi:
  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
  Có TK 111, 112...
  2.7. Đối với xăng dầu sử dụng nội bộ ở đơn vị thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu: Khi xuất xăng dầu thuộc diện chịu phí xăng dầu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
  Nợ TK 627, 641, 642... (giá vốn xăng dầu và phí xăng dầu phải nộp)
  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo giá vốn).
  2.8. Đối với đơn vị không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi xuất xăng dầu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, ghi:
  Nợ TK 627, 641, 642...
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo giá vốn).
  2.9. Khi nộp phí xăng dầu vào NSNN, ghi:
  Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 111 - Tiền mặt
  Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng.
  2.10. Khi xuất khẩu xăng dầu, ghi:
  Phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:
  Nợ TK 112, 131
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.
  Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp, ghi:
  Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng
  Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu).
  Số phí xăng dầu được Nhà nước hoàn lại, ghi:
  Trường hợp số tiền phí xăng dầu được hoàn đối với lượng xăng dầu xuất khẩu trong cùng năm tài chính thì số tiền phí xăng dầu được hoàn được hạch toán giảm chi phí kinh doanh hàng xuất khẩu, ghi:
  Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
  Trường hợp số phí xăng dầu được hoàn đối với lượng xăng dầu thực tế xuất khẩu năm trước (Số phí xăng dầu năm trước được hoàn vào năm sau), kế toán phản ánh số phí xăng dầu được hoàn vào thu nhập bất thường của các năm được hoàn phí xăng dầu, ghi:
  Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)
  Có TK 721 - Các khoản thu nhập bất thường.
  Khi nhận được tiền do NSNN hoàn phí xăng dầu, ghi:
  Nợ TK 111, 112
  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu).
  (hết bài viết)---

 4. #4
  haithu
  Khách vãng lai
  Vậy cho hỏi làm sao xác định được mình thuộc đối tượng nộp phí XD hay không thuộc đối tượng nộp phí XD?

 5. #5
  Hien
  Khách vãng lai
  Cho tôi chia sẻ 1 chút ít kinh nghiệm khi hạch toán nghiệp vụ kế toán xăng dầu với các bạn. Tính đến thời điểm hiện tại thì việc họach toán kế tóan phí xăng dầu tuân theo hướng dẫn tại thông tư 98/2001/TT-BTC và có thể nói đến hiện nay thì thông tư này vẫn còn hiệu lực áp dụng (tham khảo thông tư: http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2...wdocument_view). Ở đây tôi đề cập đến doanh nghiệp cấp 2 (không phải doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu trực tiếp xăng dầu về và phân phối lại) do bạn có câu hỏi liên quan đến dạng doanh nghiệp này.

  1. Khi mua xăng dầu về ghi nhận như sau:

  Nợ 1561: Giá mua xăng dầu không bao gồm phí xăng dầu
  Nợ 1562: Phí xăng dầu
  Nợ 133: Nếu có
  Có: 111,113,331

  2. Khi bán xăng dầu

  + Nợ 111, 112, 131
  Có 33311: Thuế GTGT đầu ra
  Có 511 doanh thu bán hàng (giá không bao gồm phí xăng dầu
  Có 512 Doanh thu nội bộ (tương ứng phí xăng dầu ghi trên hóa đơn)

  + Kết chuyển giá vốn
  Nợ 632
  Có 1561: Giá vốn chưa có phí
  Có 1562: Phí xăng dầu tương ứng

  Tôi sẽ giải thích rõ như sau:

  - Khỏan phí xăng dầu này tôi không xử lý đưa vào TK 1388 như các bạn vì nó không đáp ứng được tiêu chuẩn ghi nhận là các khỏan phải thu, hơn nữa trong kinh doanh xăng dầu sẽ có hao hụt nên khỏang 1388 này là không chắc chắn, không phản ảnh đúng giá trị tồn kho thật của lượng xăng dầu tại mỗi thời điểm. Khi phản ánh vào TK này các bạn phải chỉ ra được đối tượng công nợ trong khi nếu bạn chưa bán thì sẽ không có đối tượng này.
  - Khỏan phí xăng dầu này xử lý đưa vào 1562 sẽ phản ảnh đúng giá trị hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp bao gồm giá mua và chi phí thu mua (nên hiểu phí xăng dầu là 1 khỏan chi phí thu mua cần phải thu lại). Giá trị tồn kho (về mặt lượng) tại tài khỏan 1562 phải luôn luôn bằng 1561 vì thế khi đưa vào tài khỏan này các bạn sẽ có cơ sở để theo dõi sự đồng nhất giữa giá mua và chi phí thu mua. Khi phản ánh vào 1388 các bạn sẽ không phản ánh được lượng tồn do đây không phải là 1 tài khỏan hàng tồn kho và điều này gây khó khăn trong viêc theo dõi sổ sách kế tóan, nhất là bạn nào sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán nghiệp vụ phát sinh.

  Từ 2 lý do trên thì có thể thấy việc đưa vào tài khỏan 1562 là rất hợp lý đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu bán lẻ và phù hợp cả với quy định tại quyết định số 15 (họăc 48) về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện tại.

  Đó là ý kiến về kinh nghiệp trong việc hạch toán sổ sách kế toán trong kinh doanh xăng dầu, hi vọng các bạn có ý kiến khác tốt hơn để tìm phương án tối ưu hơn.

 6. #6
  tranvanhung
  Khách vãng lai
  NHư vậy phí xăng dầu không hạch tóan vào 138 rồi

  Theo mình cũng không cần mở 1562 để theo dõi phí xăng dầu đâu. Phí xăng dầu cộng vào giá mua để HT 1561.
  Vì phí xăng dầu cấu thành giá mua và nếu bán ra nằm trong giá vốn hàng bán. Vì phí xăng dầu cũng không phải là chi phí thu mua.
  Theo dõi 1562 cũng chẳng có ý nghĩa và tác dụng gì; lại rườm rà, rắc rối thêm, tạo cho kế tóan nhiều việc làm không cần thiết. Và trong QĐ 15 cũng đâu có quy định HT phí xăng dầu vào 1562 đâu, QĐ 48 thì lại càng không thấy.
  Sau khi tham khỏa các bạn bè, hỏi CBT thì không có mở 1562 để theo dõi phí xăng dầu.
  Bạn nào có thể cho thêm ý kiến để học hỏi thêm.

 7. #7
  NamTrieu
  Khách vãng lai
  Ừ nhỉ. CBT đâu bao giờ cũng đúng????
  Thôi thì cùng trao đổi đi. Nhưng Em thấy mở 1562 là không có trong quyết định 15, 48 và không cần thiết, tự gây khó cho kế tóan thôi.
  Mà gây khó cho mình để làm gì nhỉ???

 8. #8
  thanhvunt
  Khách vãng lai
  Mình thấy DN mình hạch toán như vầy nè:
  * Khi mua xăng dầu vào nhập kho:
  N156( giá trị hàng hoá nhập kho)
  N133(thuế VAT)
  N138(phí xăng dầu)
  C111/112/331
  * Khi bán ra:
  N111/112
  C511
  C3331
  C138
  Ở chỗ mình chị kế toán vẫn làm như vậy. Vẫn không thấy CB thuế phàn nàn gì cả. Mình cũng không rõ sao nữa

 9. #9
  Hien
  Khách vãng lai
  Sao các anh chị cứ đem CBT ra để giữa cho các anh chị bắn qua , bắn lại vậy? Qua chủ đề nay mình cũng nhắn các bạn, chứng ta trao đổi xem cách làm nào đúng, định khoản nào đúng theo chế độ kế toán, chứ không nên đưa ra nhưng ý kiến kèm theo nhưng câu đại khái :
  " Mình làm vậy, đã qua kiềm tra nhưng CBT có nói gì đâu", hay nhưng câu tưng tự. Vì có thể CBT này biết là kế toán doanh nghiệp hạch toán sai, nhưng không ảnh hưởng gì đến KQKD hoặc tiền thuế nên bỏ qua việc hạch toán sai, nhưng CBT khác sẽ không bỏ qua một cách có cơ sở.

  .................................................. ..........

  Trường hợp mua bán xăng dầu có khoản lệ phí, nếu là doanh nghiệp không phải đối tượng nộp lệ phí xăng dầu vào Ngân sách nhà nước, hạch toán khoản phí đó vào giá mua xăng dầu khi mua. và hạch toán vào doanh thu khi bán.
  Khi mua :

  1. Khi mua xăng dầu về ghi nhận như sau:

  Nợ 1561: Giá mua xăng dầu + phí xăng dầu
  Nợ 133: Nếu có
  Có: 111,113,331

  2. Khi bán xăng dầu

  Nợ 111, 112, 131
  Có 33311: Thuế GTGT đầu ra
  Có 511 Giá mua + phí xăng dầu

  + Kết chuyển giá vốn
  Nợ 632
  Có 1561: Giá mua + phí xăng dầu
  Có 1562 : Nếu có phát sinh chi phí mua, ví dụ : Tiền chở xăng từ nơi mua ( kho bên bán) về kho (bồn chứa) của doanh nghiệp

 10. #10
  levanton
  Khách vãng lai
  Đã có TT 98 rồi thì thực hiện theo TT 98 là OK.
  QĐ 15 tại điều 3, điều 4 nêu cũng khá rõ rồi, không có thay thế TT 98. Tức là TT 98 đến giờ này vẫn còn hiệu lực. Vả lại QĐ hướng dẫn cũng phù hợp với TT 98 mà.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Phí xăng xe hạch toán như thế nào?
  By maithikimdung in forum Hóa đơn chứng từ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-29-2010, 07:17 PM
 2. Phí xăng dầu hạch toán như thế nao
  By hongchau83 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 07:17 PM
 3. Hạch toán phí XD khi mua xăng dầu như thế nào
  By HuongtranAnh in forum Kế toán các phần hành khác
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:42 PM
 4. Phí xăng dầu hạch toán thế nào?
  By dakha in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:02 AM
 5. Hạch toán chi phí xăng cho nhân viên đi công tác
  By Lê Phượng in forum Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 06:40 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn