Xin chào mọi người em có một vướng mắc xin giúp đỡ. Bên có TK 911 quý 2 là : 87.402.357, bên nợ là 79.179.539 => cty em lãi em hạch toán như sau: Nợ 8211/Có 3334 : 2.055.705 Nợ 911/ Có 8211 : 2.055.705 Nợ 911/ Có 4212 : 8222818 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 2: Nợ 3334/ Có 1111 : 2055705 (Bên thuế đưa công văn không cho chuyển lỗ giữa các quý, cuối năm 2009 cty lỗ nhưng không được chuyển lỗ nên phải nộp thuế TNDN tạm tính nếu quý nào có lãi). Cho em hỏi em hạch toán như thế có đúng không. Trường hợp trong quý 3 em nộp thừa tiền thuế TNDN tạm tính là 1.500.000 thì em hạch toán số tiền nộp thừa như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ chân thành cám ơn.

Xin chào mọi người em có một vướng mắc xin giúp đỡ. Bên có TK 911 quý 2 là : 87.402.357, bên nợ là 79.179.539 => cty em lãi em hạch toán như sau:
Nợ 8211/Có 3334 : 2.055.705
Nợ 911/ Có 8211 : 2.055.705
Nợ 911/ Có 4212 : 8222818
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 2: Nợ 3334/ Có 1111 : 2055705 (Bên thuế đưa công văn không cho chuyển lỗ giữa các quý, cuối năm 2009 cty lỗ nhưng không được chuyển lỗ nên phải nộp thuế TNDN tạm tính nếu quý nào có lãi). Cho em hỏi em hạch toán như thế có đúng không. Trường hợp trong quý 3 em nộp thừa tiền thuế TNDN tạm tính là 1.500.000 thì em hạch toán số tiền nộp thừa như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ chân thành cám ơn.