Chào cả nhà!
Mình vừa xin vào làm kế toán cho nhà hàng mới mở, mình phải xây dựng hệ thống kế tóan cho nhà hàng, nhưng đến phần tính giá thành sản phẩm cho món ăn chưa biết tính như thế nào cho hợp lý cả,ẩc nhà ơi giúp mình với.
Cảm ơn cả nhà trước nhé!