theo em được biết thì phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ chi phí là
-Trong cùng một quy trình sản xuất nhiều loại sản phẩm
-Để tính được giá thành từng loại thì cần biết được Giá thực tế và giá kế hoạch

Tính tỷ lệ=Tổng giá thực tế/Tổng giá kế hoach or định mức
Giá từng loại=giá theo định mức or kế hoạch*tỷ lệ
vậy thì làm sao để tính tổng giá thực tế đây ?

nếu tính theo cách này thì hàng tháng chỉ cần xác định tổng chi phí sản xuất thực tế trong kì, không cần phân bổ cho từng sản phẩm, sau đó tính CPSXDD cuối kì, đầu kì là có tổng giá thành thực tế rồi. Đúng không ạ ?
vậy thì tính CPSXDD đầu kì và cuối kì kiểu gì ạ?