Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 10 của 10
 1. #1
  phuong_nga
  Khách vãng lai

  Phương pháp kiểm kê định kỳ

  Chào mọi người!
  Hiện tại mình đang làm cho một cty nước ngoài. Cty mình làm theo PP kiểm kê định kỳ, có ai rõ về phương pháp này thì giải thích cho mình rõ hơn với nha.

 2. #2
  phuong_nga
  Khách vãng lai
  Sao không có ai giúp minh trả lời câu hỏ này vậy? Có ai không......

 3. #3
  hoamoclan1
  Khách vãng lai
  Phương pháp kiểm kê định kỳ là một phương pháp hạch toán kế tóan và theo dõi hàng tồn kho.
  Đối với phương pháp này sẽ có sự khác biệt đối với phương pháp kê khai thường xuyên.

  Thứ nhất: PP kiểm kê định kỳ tức là không theo dõi số lựơng xuất trên báo cáo kế toán mà cuối kỳ mới tổng hợp lại để kết chuyển dựa trên công thức sau:
  [XUẤT TRONG KỲ = ĐẦU KỲ + NHẬP TRONG KỲ - TỒN CUỐI KỲ]
  Tồn cuối kỳ được xác định dựa trên kiểm kê; đây là công tác quan trọng nhất trong phương pháp kiểm kê định kỳ. Vì phải có số liệu chính xác thì mới tính được giá thành hay chốt số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính.

  Thứ hai: Về hạch toán cũng khác với pp kê khai thường xuyên.
  1) Đầu kỳ chuyển toàn bộ số dư đầu kỳ của hàng tồn kho:
  Nợ 611 (152, 153)
  Nợ 631 (154, 155)
  Có 152, 153, 154, 155

  2) Nhập trong kỳ
  Nợ 611
  Nợ 133
  Có 111, 112, 331

  3) Sau khi kiểm kê và tính giá thành thì sẽ có bút toán sau:
  Nợ 152, 153 (số dư cuối kỳ)
  Có 611

  Nợ 154, 155
  Có 631

  4) Các chi phí sản xuất chi trong kỳ sẽ đựơc hạch toán như sau:
  Nợ 631
  Có 111, 112, 331

  5) Cuối kỳ sẽ tập hợp xác định sản xuất và giá thành
  Nợ 631
  Có 611

  Nợ 632
  Có 631

  Lưu ý: Các tài khỏan 611, 631 chỉ là tài khỏan trung gian và sẽ hết số dư cuối kỳ. Nếu còn số dư là sai, phải kiểm tra lại.

 4. #4
  phuong_nga
  Khách vãng lai
  hoamoclan1 oi mình cám ơn bạn nhé. Vì theo mình được biết thì PP này rất ít công ty sử dụng và khi đi học thì PP này cũng chỉ được gv giảng sơ qua ah.

 5. #5
  thuhien1310
  Khách vãng lai
  Đúng là pp này rất ít sử dụng vì nó không chính xác .
  Số lượng xuất sau khi kiểm kê mới có vì vậy nếu trong quá trình sản xuất có sự mất mát thì không thể biết được. Còn kiểm kê thường xuyên thì sau mỗi lần xuất đều có số lượng cụ thể ,vì vậy khi kiểm kê nếu có sự chênh lệch thì biết ngay được mình bị mất bao nhiêu .

 6. #6
  hoamoclan1
  Khách vãng lai
  Thanks bạn HOANGNAM nhiều vì đã chỉnh sữa lại cho mình; So mình sẽ post lại bài đã chỉnh sữa lại.
  Phương pháp kiểm kê định kỳ là một phương pháp hạch toán kế tóan và theo dõi hàng tồn kho.
  Đối với phương pháp này sẽ có sự khác biệt đối với phương pháp kê khai thường xuyên.

  Thứ nhất: PP kiểm kê định kỳ tức là không theo dõi số lựơng xuất trên báo cáo kế toán mà cuối kỳ mới tổng hợp lại để kết chuyển dựa trên công thức sau:
  [XUẤT TRONG KỲ = ĐẦU KỲ + NHẬP TRONG KỲ - TỒN CUỐI KỲ]
  Tồn cuối kỳ được xác định dựa trên kiểm kê; đây là công tác quan trọng nhất trong phương pháp kiểm kê định kỳ. Vì phải có số liệu chính xác thì mới tính được giá thành hay chốt số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính.

  Thứ hai: Về hạch toán cũng khác với pp kê khai thường xuyên.
  1) Đầu kỳ chuyển toàn bộ số dư đầu kỳ của hàng tồn kho:
  Nợ 611 (151, 152, 153)
  Nợ 631 (154)
  Nợ 632 (155,157)
  Có 151, 152, 153, 154, 155, 157

  2) Nhập trong kỳ.
  Nợ 611
  Nợ 133
  Có 111, 112, 331

  3) Sau khi kiểm kê và tính giá thành thì sẽ có bút toán sau:
  Nợ 151, 152, 153 (số dư cuối kỳ)
  Có 611

  Nợ 154
  Có 631

  Nợ 155, 157
  Có 632

  4) Các chi phí sản xuất chi trong kỳ sẽ đựơc hạch toán như sau:
  Nợ 621, 622, 627
  Nợ 133
  Có 111, 112, 331, 334

  5) Cuối kỳ sẽ tập hợp xác định sản xuất và giá thành
  Hàng mua về xuất sản xuất
  Nợ 631
  Có 611

  Chi phí tập hợp sản xuất
  Nợ 631
  Có 621, 622, 627

  Ghi nhận thành phẩm hòan thành trong kỳ nhập kho thành phẩm
  Nợ 632
  Có 631

  Kết chuyển giá vốn hàng đã bán trong kỳ
  Nợ 911
  Có 632

  Lưu ý: Các tài khỏan 611, 631 chỉ là tài khỏan trung gian và sẽ hết số dư cuối kỳ. Nếu còn số dư là sai, phải kiểm tra lại.

  @HOANGNAM: nhập trong kỳ đã chính xác rồi; còn cuối kỳ mới xem xét hàng có về hay chưa; hàng mua đang đi đường trong năm theo chế độ đâu cần phải theo dõi mà chỉ có cuối năm mới theo dõi thôi. Pác có nhầm chỗ đó không. Nhưng dù sao thì cũng cám ơn bác đã chỉnh sữa; hôm qua vội quá nên đánh để post hôm nay vào chỉnh sửa lại thì thấy pác chỉnh giùm rồi.

 7. #7
  gaucon
  Khách vãng lai
  Pác HOANGNAM đâu rồi ta; sao không thấy pác trả lời vấn đề của mình chứ.

 8. #8
  hoamoclan1
  Khách vãng lai
  Bạn đã trích dẫn không đúng trang mà tôi đã giới thiệu :
  Trang 96 :
  II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ :
  1. Đầu kỳ, kế toán căn cứ giá trị thực tế hàng hóa, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển giá trị thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi :
  Nợ TK 611 : Mua hàng.
  Có TK 151 : Hàng mua đang đi đường.
  2. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định giá trị thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), ghi :
  Nợ TK 151 : Hàng mua đang đi đường.
  Có TK 611 : Mua hàng.
  Trang 426 :
  2. Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào được phản ảnh vào TK 611 không có thuế GTGT, ghi :
  Nợ TK 611 : Mua hàng.
  Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
  Có TK 331 : Phải trả cho người bán.
  Như vậy :
  Phải hiểu rằng khi mua hàng, cho dù đã về nhập kho hay còn đang đi đường vẫn hạch toán vào TK 611. Nếu đến cuối kỳ hàng vẫn còn đang đi đường thì sẽ kết chuyển từ TK 611 về TK 151 (như trang 96 đã nêu).
  Lấy ví dụ cụ thể :- Số dư đầu kỳ : TK 151 là 1.000
  - Phát sinh trong kỳ :
  1/ Hàng mua trong kỳ : nhập kho nguyên vật liệu 4.000, nguyên vật liệu còn đang đi đường 500, thuế GTGT 10%.
  2/ Hàng đi đường đầu kỳ đã về nhập kho nguyên vật liệu 1.000
  3/ Xuất trong kỳ sản xuất : 3.000
  4/ Hàng mua đang đi đường trong kỳ đã về nhập kho 300.
  5/ Hàng đi đường cuối kỳ 200.
  6/ Tồn kho nguyên vật liệu cuối kỳ 2.300 .
  Theo phương pháp kê khai thường xuyên :
  1/ Nợ TK 152 : 4.000
  Nợ TK 133 : 400
  Có TK 331 : 4.400
  2/ Nợ TK 152 / Có TK 151 : 1.000
  3/ Nợ TK 621 / Có TK 152 : 3.000
  4/ Nợ TK 152 : 300
  Nợ TK 133 : 30
  Có TK 331 : 330
  5/ Nợ TK 151 : 200
  Nợ TK 133 : 20
  Có TK 331 : 220
  Theo phương pháp kiểm kê định kỳ :
  - Đầu kỳ kết chuyển : Nợ TK 611 / Có 151 : 1.000
  - Hàng mua trong kỳ :
  Nợ TK 611 : 4.500
  Nợ TK 133 : 450
  Có TK 331 : 4.950
  - Cuối kỳ kết chuyển :
  Nợ TK 151 : 200
  Nợ TK 152 : 2.300
  Có TK 611 : 2.500
  - Xuất kho sản xuất trong kỳ : 1.000 + 4.500 – 2.500 = 3.000
  Nợ TK 621 / Có TK 611 : 3.000

 9. #9
  HOANGNAM
  Khách vãng lai
  Bạn nên xem lại b/chất TK 151 và TK 611 một chút; vì rõ ràng nghiệp vụ chỉ phản ánh đầu kỳ và cuối kỳ;

  TK 151: Hàng ngày, khi nhận được HD mua hàng, nhưng hàng chưa về NK, kế toán chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hóa đơn vào tập hồ sơ riêng: “Good in transit"..

  => Về bản chất, không đề cập đến PP kê khai thường xuyên hay PP KKDK. Vậy đáng lẽ bạn phải hiểu là cả 2 PP đều xử lý như nhau;

  TK 611: "PP hạch toán HTK theo PP KKDK: Khi mua NVL, CC DC, hàng hoá, căn cứ vào HD mua hàng, HD vận chuyển, PNK, thông báo thuế NK phải nộp (Hoặc biên lai thu thuế NK,...) để ghi nhận giá gốc hàng mua vào TK 611 "Mua hàng". Khi xuất sử dụng, hoặc xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê."

  ==> Chỉ khi nào có đầy đủ chứng từ thì mới NK; đó là phiếu nhập kho, vì nếu bạn nhập vào thì sẽ không phù hợp vì kho đâu có ghi nhận đâu; mà kế tóan ghi; chỉ khi cuối kỳ thì kế toán mới cần ghi để cho phù hợp.

  Thân chào bạn.

 10. #10
  hoamoclan1
  Khách vãng lai
  Một số nội dung cần trao đổi thêm liên quan đến phương pháp hạch toán hàng tồn kho :
  1/ Phương pháp KKTX :
  Các tài khoản hàng tồn kho : TK 151, 152, 153 … được sử dụng để phản ảnh tình hình tăng, giảm và còn lại của các loại hàng tồn kho.
  Xét trường hợp hàng đã mua nhưng chưa về nhập kho :
  - Lưu Hóa đơn vào hồ sơ “Hàng mua đang đi đường”. Sau đó nếu trong tháng hàng về thì hạch toán nhập kho :
  Nợ TK 152, 153 : NVL, CCDC
  Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
  Có TK 331,… : Phải trả người bán…
  - Nếu đến cuối tháng hàng vẫn chưa về nhập kho thì mới hạch toán hàng mua đang đi đường TK 151 để ghi nhận một bộ phận tài sản của DN còn đang đi đường (không phải trong kho).
  Nợ TK 151 : Hàng mua đang đi đường.
  Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
  Có TK 331 : Phải trả người bán
  Các bút toán hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX quá quen thuộc và không mấy khó với hầu hết các bạn đang làm kế toán hiện nay.
  2/ Phương pháp KKĐK :
  Các tài khoản hàng tồn kho : TK 151, 152, 153 … chỉ được sử dụng để phản ảnh giá trị đầu kỳ và cuối kỳ mà thôi còn tình hình tăng, giảm trong kỳ được phản ảnh ở các TK 611 – Mua hàng, …
  Điều này có nghĩa là TK 611 dùng theo dõi quá trình mua hàng (hàng đã thuộc quyền sở hữu của DN) không phân biệt hàng mua đã về nhập kho hay vẫn còn đang đi đường.
  Có ý kiến cho rằng TK 611 chỉ ghi nhận trong kỳ khi có hàng nhập kho, còn nếu hàng mua đang đi đường thì chưa phản ảnh (đồng nhất giữa TK 611 với các TK 152, 153) mà phải chờ đến cuối kỳ mới phản ảnh (giống như phương pháp KKTX) và dẫn chứng : một số quy định cần tôn trọng khi hạch toán TK 151 (trang 94, quyển Hệ thống TK kế toán ban hành kèm theo QĐ 15 của Bộ tài chính). Điều này có đúng không ? Trong khi hướng dẫn hạch toán TK 611, Bộ Tài chính chỉ đề cập là khi mua hàng thì hạch toán vào TK 611, không phân biệt là nhập kho hay chưa nhập kho.
  Chúng ta giải thích sao đây ở bút toán kết chuyển đầu kỳ của TK 151 :
  Nợ TK 611 : Mua hàng.
  Có TK 151 : Hàng mua đang đi đường.
  Ở thời điểm đầu kỳ, hàng mua đang đi đường cuối kỳ trước đã về nhập kho đâu nhưng chúng ta vẫn hạch toán vào TK 611 đó thôi.
  Để hiểu rõ bút toán này chúng ta quay trở lại cuối kỳ trước : Ở cuối kỳ trước chúng ta kết chuyển giá trị hàng mua còn đang đi đường từ TK 611 về TK 151 :
  Nợ TK 151 : Hàng mua đang đi đường.
  Có TK 611 : Mua hàng.
  Bởi vì : TK 611 không có chức năng phản ảnh giá trị tài sản (còn đang đi đường) của DN ở thời điểm cuối kỳ, chức năng đó thuộc về TK 151. Tuy nhiên qua đầu kỳ sau chúng ta lại kết chuyển ngược lại từ TK 151 sang TK 611 là bởi vì chúng ta phải tiếp tục theo dõi quá trình mua hàng.
  Đề cập đến vấn đề : Một số quy định cần tôn trọng khi hạch toán TK 151 (trang 94, quyển Hệ thống TK kế toán ban hành kèm theo QĐ 15 của Bộ tài chính). Nếu đọc kỹ chúng ta sẽ thấy nhưng quy định này chỉ liên quan đến phương pháp KKTX (trong kỳ chưa ghi sổ mà chờ đến cuối kỳ mới ghi vào TK 151 – Ghi vào TK 151 : Nợ TK 151, 133 / Có TK 331 là của phương pháp KKTX ).
  Như vậy có thể khẳng định TK 611 dùng phản ảnh tình hình mua hàng bao gồm : hàng đã nhập kho, chưa nhập kho.
  Ở đây xin lưu ý : Sự khác nhau giữa phương pháp KKTX và KKĐK chỉ thể hiện ở phần kế toán tổng hợp (thể hiện thông qua mối quan hệ đối ứng giữa các TK kế toán), còn về kế toán chi tiết thì không có gì khác nhau : vẫn phải theo dõi cụ thể, chi tiết tình hình nhập, xuất kho, tình hình hàng mua còn đang đi đường và hàng đang đi đường đã về nhập kho của từng loại, từng thứ.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Phương pháp chọn mẫu kiểm toán
  By thuyhong2888 in forum Kiểm toán độc lập
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-29-2010, 01:45 AM
 2. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-29-2010, 01:40 AM
 3. Kế Toán Xây Dựng Theo Phương Pháp Kiểm Kê Định Kỳ
  By nlan234 in forum Xây dựng dân dụng
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 09:56 PM
 4. kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  By YenHP in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 06:31 PM
 5. kế toán hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  By luckybee in forum Kế toán hàng tồn kho
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-27-2010, 10:55 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn