Hiện nay mình đang thi tuyển vào làm giảng viên môn kế toán tại một trường cao đẳng, quá trình tuyển dụng người ta yêu cầu phải chuẩn bị một bài giảng để giảng thử kiểm tra trước khi tuyển dụng. Ai có bài giảng về kế toán tài chính cho minh xin một bản để làm mẫu tham khảo. Mình đang cần gấp! Bạn...

Hiện nay mình đang thi tuyển vào làm giảng viên môn kế toán tại một trường cao đẳng, quá trình tuyển dụng người ta yêu cầu phải chuẩn bị một bài giảng để giảng thử kiểm tra trước khi tuyển dụng. Ai có bài giảng về kế toán tài chính cho minh xin một bản để làm mẫu tham khảo. Mình đang cần gấp! Bạn nào có xin vui lòng gửi vào hòm thư của mình là tommy17483@yahoo.com.
Mình cảm on!