Xin hỏi về sự khác nhau giữa phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm như thế nào? Em làm bảng lương trình lên BHXH thì phải có 2 phụ cấp trên nhưng sếp em lại kêu có phụ cấp trách nhiệm rồi thì ko cần phụ cấp chức vụ nữa? Trong khi BHXH kêu bắt buộc phải có 2 phụ cấp này? Em nhờ các bác giải thích...

Xin hỏi về sự khác nhau giữa phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm như thế nào?
Em làm bảng lương trình lên BHXH thì phải có 2 phụ cấp trên nhưng sếp em lại kêu có phụ cấp trách nhiệm rồi thì ko cần phụ cấp chức vụ nữa? Trong khi BHXH kêu bắt buộc phải có 2 phụ cấp này?
Em nhờ các bác giải thích giùm em, để em trình với sếp và khi xây dựng bảng lương có bắt buộc phải có 2 phụ cấp trên hay ko? Hay có thể bỏ phụ cấp chức vụ đi được?:068:
Giúp em với-