Các bạn cho mình hỏi là quy định về mức đóng bảo hiểm cụ thể năm 2011 của Doanh nghiệp và Người lao động là bao nhiêu % vậy? Thank các bạn nhiều!

Các bạn cho mình hỏi là quy định về mức đóng bảo hiểm cụ thể năm 2011 của Doanh nghiệp và Người lao động là bao nhiêu % vậy?
Thank các bạn nhiều!