anh chị cho em hỏi? hệ số lương của SV trường ĐH, Trung Cấp Mới ra trường là bao nhiêu vậy.Xếp em bắt em lập bảng lương cho mọi người theo hệ số mà em thì lại ko biét hệ số lương? Trả lời cho em với nhé!