Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 15 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 146
 1. #1
  DHH
  Khách vãng lai

  Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương

  tớ vừa lên sở lao động thương binh xh, thì họ nói tớ phải làm thủ tục sau :
  1) Công văn đề nghị hệ thồng thang , bảng lương ( ghi rõ địa chỉ, điện thoai, người liên hệ )
  2) Hệ thống thang, bảng lương doanh nghiệp xd hoặc sửa đổi, bổ sung
  3) Bản quy định các tiêu chuẩn và đk áp dụng đv từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề cv trong thang, bảng lương
  4) ý kiến tg của BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH công đoàn lâm thời

  Bạn nào đã từng làm những giấy tờ này , gửi cho tớ tham khảo một bộ hoàn chỉnh được không ? tớ cảm ơn nhiều, đb là mục 2, mục 3 ấy

 2. #2
  hanghai
  Khách vãng lai
  chào bạn, Mình cũng vừa lên sở nộp hôm qua.Bạn cho mình địa chỉ email đi mình gửi cho.
  Riêng mục 4:
  Bên công ty bạn có nhiều ng tham gia BHXH ko? Nếu chưa thành lập công đoàn thì phải làm một danh sách có chữ ký của tất cả nhân viên cty là ok.

 3. #3
  Kế Toán Già Gân
  Khách vãng lai
  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  --------------------

  TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 200

  QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY …..

  Kính gửi : Sở Lao Động - Thương Binh – Xă Hội – TP….. /Q. xxxx
  CTY …………………..
  Địa chỉ :
  Điện Thoại :
  * Tiền lương căn bản : Theo khung giá tiền lương Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương Tại công ty như sau :
  1/ Giám Đốc : Trình độ đại học trở lên áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định ba năm tăng lương một lần.
  * Giám Đốc Điều hành:
  + Bậc I : 4 x 650.000 = 2.600.000đ
  * Giám Đốc Pháp luật và Giám Đốc Tài Chính :
  + Bậc I : 3.8 x 650.000 = 2.470.000đ
  2/ Kế toán trưởng : Trình độ Trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề và năng lực . Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần
  + Bậc I : 3.5 x 650.000 = 2.275.000đ
  3/ Trưởng Phòng Kinh Doanh : Trình dộ Cao Đẳng trở lên có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 2.2 x 650.000 = 1.430.000đ
  4/ Trưởng Phòng Hành Chính : Trình dộ Cao Đẳng trở lên có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 2.2 x 650.000 = 1.430.000đ
  5/ Kỹ thuật viên : Trình độ Cao đẳng trở lên, có năng lực cụ thể, áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1.8 x 650.000 = 1.170.000đ
  6/ Kế toán tổng hợp : Trình độ Trung cấp trở lên. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1.6 x 650.000 = 1.040.000đ
  7/ Nhân Viên văn thư, thủ quỷ : Trình độ Trung cấp trở lên. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1.4 x 650.000 = 910.000đ
  8/ Nhân viên phục vụ( tạp vụ) : Trình độ văn hóa 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1.08 x 650.000 = 702.000đ
  9/ Nhân viên thủ kho : Trình độ văn hóa 12/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1.14 x 650.000 = 741.000đ
  10/ Nhân viên Bảo vệ : Trình độ văn hóa 12/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
  + Bậc I: 1.3 x 650.000 = 845.000đ

  Người đại diện pháp luật
  Giám đốc

  ----------
  P/S :
  1.- Bạn có thể xây dựng lại.
  2.-Có nhiều mẫu mình đã thực hiện do lập bảng nên không gởi lên được.

 4. #4
  Kế Toán Già Gân
  Khách vãng lai
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
      BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


  Hôm nay, ngày .. tháng .. năm 200x, tại Văn Phòng Công Ty. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công Ty triệu tập buổi họp với :
  Nội dung : Thông qua bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty xây dựng.
  Chủ trì buổi họp : Ông Lê Minh Trí tử Kế toán già gân - Chủ Tịch CĐCS lâm thời
  Thành phần tham dự, gồm có :
  1.- Ông Lê Minh Trí tự Kế Toán Già Gân – chức vụ : Chủ Tịch CĐCS lâm thời
  2.- Ông/Bà :......... – chức vụ : Phó Chủ Tịch CĐCS
  3.- Ông/Bà :......... - Thư ký buổi họp
  4.- Ông/Bà :......... - đại diện công nhân viên
  Sau khi xem và thông qua các bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty xây dựng, chúng tôi cùng nhau thống nhất ý kiến chấp nhận bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty.
  Buổi họp được kết thúc cùng ngày

  Thư ký Chủ tịch công đoàn


  Đại diện công nhân viên Phó Chủ tịch công đoàn

 5. #5
  Kế Toán Già Gân
  Khách vãng lai
  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  --------------------

  TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 200

  QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY …..

  Kính gửi : Sở Lao Động - Thương Binh – Xă Hội – TP….. /Q. xxxx
  CTY …………………..
  Địa chỉ :
  Điện Thoại :

  “V/v Quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề của CÔNG TY………………”

  * Tiền lương căn bản : Theo khung giá tiền lương Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương Tại công ty như sau :
  Mức lương tối thiểu hiện doanh nghiệp áp dụng : 620.000 đồng

  Chức danh Tiêu chuẩn Mã số Bậc Hệ số Mức lương Ghi chú
  Giám Đốc Trình độ đại học C.01 1 5.50 3.410.000 đồng
  Phó Giám Đốc thường trực Trình độ đại học C.02 1 2.60 1.612.000 đồng
  Phó Giám Đốc kinh doanh Trình độ đại học C.02 3 3.40 2.108.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 2 năm ở vị trí kinh doanh
  Kế toán trưởng Từ trung cấp trở lên C.03 1 2.60 1.612.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 4 năm ở vị trí kế toán trưởng
  Trưởng phòng Từ trung cấp trở lên D.02 1 2.40 1.488.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 3 năm
  Phó phòng Từ trung cấp trở lên D.03 1 2.04 1.265.000 đồng
  Nhân viên các phòng ban
  Kế toán Từ trung cấp trở lên D.04 4 1.67 1.035.400 đồng
  Thủ quỹ Trung học Phổ thông D.04 1 1.10 682.000 đồng
  Kinh doanh Từ trung cấp trở lên D.04 3 1.48 917.600 đồng
  Hành chính/văn thư Từ trung cấp trở lên D.05 1 1.10 682.000 đồng
  Nhân viên phục vụ D.06 1 1.03 639.000 đồng
  Thủ kho Trung học Phổ thông B.11.3 1 1.53 949.000 đồng
  Nhân viên lái xe Trung học Phổ thông B.12.1 1 1.10 682.000 đồng
  Bảo vệ Trung học Phổ thông B.11.4 1 1.50 930.000 đồng
  Nhân viên giao nhận Trung học B.11.2 1 1.58 980.000 đồng
  Nhân viên Kỹ thuật Từ trung cấp trở lên A.1.6 1 1.10 682.000 đồng

  Nâng lương định kỳ :
  Tất cả CNV trong công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 01 năm 1 lần.
  Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ :
  + Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần cuối.
  + Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.
  + Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.
  + Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Công ty

  Nâng lương đặc cách :- Trong quá trình hoạt động, những nhân viên có thành tích nổi bật, có những cống hiến xuất sắc, đưa ra và thực hiện được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có giá trị. Ngoài việc được khen thưởng, sẽ còn được Ban Giám đốc Công ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đó trước thời hạn.
  - Nhân viên có thể được Công ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự, nhưng tối đa không quá 2 bậc trong thang bậc lương.

  GIÁM ĐỐC

 6. #6
  Kế Toán Già Gân
  Khách vãng lai
  Bạn ơi nhanh nhất bạn làm phong bì bồi dưỡng cho họ. Rùi cầm USB xin họ cho coppy về sửa cho nhanh. Họ có mẫu các DN cũ làm đầy. Cậu cứ đưa tiền còn tạo được mối quan hệ nữa đó. Ko mai kia họ đi kiểm tra về an toàn lao động họ lại phạt Doanh nghiệp bạn đó.
  Đồng tiền vạn năng...

 7. #7
  quynhlaichau
  Khách vãng lai
  Bạn hanghai(DHH) oi, gủi cho mình 1 bộ với nhe! Trường hợp cty mình ko có tham gia công đoàn thì fải làm thế nào để có được ý kiến của họ đây. Cty mình chỉ có 15 người tham gia BHXH thui.
  Địa chỉ mail của mình là:trang_200984@yahoo.com.vn
  Xin đa tạ!

 8. #8
  lekimtrang
  Khách vãng lai
  Bạn hanghai oi, gủi cho mình 1 bộ với nhe! Trường hợp cty mình ko có tham gia công đoàn thì fải làm thế nào để có được ý kiến của họ đây. Cty mình chỉ có 15 người tham gia BHXH thui.
  Địa chỉ mail của mình là:trang_200984@yahoo.com.vn
  Xin đa tạ!

 9. #9
  lekimtrang
  Khách vãng lai
  Bạn Hanghai ơi! bạn gởi cho mình mẫu Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương mà bạn vừa đăng ký vói Sở LĐ với nhé! địa chỉ mail của mình là: haiyen7839@yahoo.com mình rất mong nhận được mail của bạn, bạn giúp mình với nhé! cám ơn bạn rất nhiều

 10. #10
  lekimtrang
  Khách vãng lai
  Help me! Mình đau đầu[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG] về việc đăng ký thang bảng lương 2008. Rất mong vị tiền bói nào đã hoàn thành việc đăng ký gủi cho mình 1 bản để tham khảo với nhé! Mail của mình là:
  trang_200984@yahoo.com.vn
  [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/thanx.gif[/IMG] cám ơn nhiu!


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Đăng ký thang bảng lương?
  By camchuong2002 in forum Kế toán lương và các khoản tính theo lương
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-10-2011, 01:44 PM
 2. Rắc rối với đăng ký thang lương, bảng lương
  By bichchi138 in forum Kế toán các phần hành khác
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 12:50 PM
 3. Đăng ký thang bảng lương
  By Ngô Vân Khánh in forum Kế toán lương và các khoản tính theo lương
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 03:10 AM
 4. Đăng ký thang lương, bảng lương
  By Nguyễn Mỹ Hạ in forum Kế toán lương và các khoản tính theo lương
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:22 AM
 5. Đăng ký thang lương, bảng lương có cần đăng ký phụ cấp không?
  By camkhue in forum Kế toán lương và các khoản tính theo lương
  Trả lời: 29
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:17 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn