Em đang tìm hiểu về thang lương và bảng lương. Theo điều 57 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi Khoản 1 ý B có nói: " Bội số của thang lương, bảng lương là hệ số mức lương cao nhất của người lao động có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao nhất so với trình độ của người thấp nhất"
Anh chị có thể giải thích cho em hiểu rõ hơn về " Bội số của thang lương, bảng lương" và cách tính như thế nào?[IMG]http://www.**************/forum/images/smilies/eyepop.gif[/IMG]
Ví dụ: Người có mức lương cao nhất có mức lương là 3.000.000đ người có mức lương thấp nhất là 800.00đ với bậc lương là 12 thì các tính lương cho từng hệ số là như thế nào?
Email: leekat.kun9@gmail.com
Y!M: leekat_kun9
Em cảm ơn rất nhìu