Xin chào cả nhà! (e cần gấp mọi người júp em với[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG])
Các anh chị cho e hỏiN e là DN tư nhân (DN xây dựng) sử dụng hệ thống tài khoản theo qđ 48.vậy hạch toán tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất và tiền lương tổ trưởng phân xưởng như thế nào khi không có TK 622 và TK 627 a???