[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]Các bác ơi, giúp em với, lập dự toán về mua sắm tài sản cố định và phân bổ khấu hao TSCĐ trong kế toán quản trị phải làm thế nào ạ? Các bác giúp em với, sắp thi rồi mà em chẳng hiểu gì về môn này cả? Kế toán quản trị sao khó thế, mơ hồ về nó quá!!!huhuhu[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/frown.gif[/IMG](