[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG][IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG][IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]Công ty em mới thành lập, Giám đốc có 1 nhà xưởng sản xuất, nay GĐ đưa tài sản đó vào vốn góp bẳng hiện vật. Bạn nào có mẫu bàn giao tài sản ( nhà xưởng, đất ở..) của cá nhân bàn giao cho công ty gửi mình xin 1 bảng. Các bạn đưa lên web hoặc gửi theo địa chỉ mail: nguyenthisang83@yahoo.com.
Gấp lắm, các bạn giúp mình với nhé! Cảm ơn trước.hihi.[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/1luvu.gif[/IMG]