công ty em là công ty cổ phần xây dựng ạ.
tại sao lại phải phẩn bổ ạ?
và phân bổ ntn gọi là phân bổ trực tiếp, phân bổ ntn gọi là phân bổ gián tiếp ạ?
em cám ơn nhìu nhìu