Cty em mua bàn, ghế, máy tính dùng văn phòng. vì giá trị bé hơn 10tr nên e đưa vào CCDC, chuyển tất cả qua 142 rồi hạch toán dần vào 642. Giả sử giá trị của bàn là 3.600.000 (người bán nộp VAT theo pp trực tiếp)
N153/C111: 3.600.000
N142/C153: 3.600.000
E định dùng bàn trong vòng 2 năm, mỗi tháng e hạch toán như sau:
N642/C142: 150.000
Như vậy có đúng không các bác