Bà con ơiiiiiiiiii! Làm ơn cho mình hỏi nhé! Tự nhiên ất ơ quá không hiểu ra được vấn đề. Mình có thể đối chiếu số dư có của tài khoản 214 trên sổ cái qua sổ theo dõi khấu hao được không nhỉ? VD:
Số dư của sổ cái 214 là : 30 triệu
Thì trên sổ theo dõi khấu hao có thể hiện được giá trị này không nhỉ? và nó nằm trong mục nào thế?
Mong mọi người giúp đỡ nhé!!!!!!