Chào các ace DKT! Em có việc cần nhờ các bác hướng dẫn giúp em với ah! Tình hình là em sắp vào làm kế toán quản lý tài sản của 1 công ty sản xuất, công ty này mới thành lập (khoảng 3 tháng) theo hình thức gia đình nên bộ phận kế toán chỉ toàn người nhà, kinh nghiệm cũng chưa có nhiều. Bi giờ em vào tiếp quản thì phải bắt đầu kiểm tra sổ sách tài sản như thế nào, cách đối chiếu giữa tài sản trong xưởng với số liệu trên sổ sách. Các bác bớt chút thời gian giúp em với. E cám ơn các bacs

Chào các ace DKT!
Em có việc cần nhờ các bác hướng dẫn giúp em với ah!
Tình hình là em sắp vào làm kế toán quản lý tài sản của 1 công ty sản xuất, công ty này mới thành lập (khoảng 3 tháng) theo hình thức gia đình nên bộ phận kế toán chỉ toàn người nhà, kinh nghiệm cũng chưa có nhiều. Bi giờ em vào tiếp quản thì phải bắt đầu kiểm tra sổ sách tài sản như thế nào, cách đối chiếu giữa tài sản trong xưởng với số liệu trên sổ sách.
Các bác bớt chút thời gian giúp em với.
E cám ơn các bacs