1.Nhận tiền gửi tiết kiệm 6 tháng của bà Ng T.H. Yến số tiền 6trđ
2.Ông Lê Bửu yêu cầu chuyển 15trđ từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng sang tiền gửi tiết kiệm ko kỳ hạn
3.Khách hang rút tiền tiết kiệm định kỳ hàng tháng 3,5trđ
4.Ông Nguyễn Nam đến gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng số tiền 22trđ
5.Bà Q.Bảo lĩnh tiền tiết kiệm định kỳ 6 tháng 6trđ, đồng thời yêu cầu chuyển 20trđ từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng sang tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng
6.Ông N.Vinh gửi tiết kiệm định kỳ trên 12 tháng 10trđ, mặt khác ông yêu cầu chuyển 16trđ đã hết định kỳ 6 tháng sang định kỳ 3 tháng
7.Bà T.Châu đến rút lãi tiết kiệm định kỳ 3 tháng 600k, vốn gốc 30trđ bà đã gửi tiếp một định kỳ nữa
8.Được phép của NHNN, NHTM phát hành kỳ phiếu theo mệnh giá đợt II thu được 40trđ tiền mặt
9.Kỳ phiếu phát hành theo mệnh giá 6 tháng đợt I đến hạn thanh toán, số tiền là 56trđ, lãi kỳ phiếu là 9trđ
10.Thu tiền mặt do khách hàng gửi tiết kiệm có thời hạn dưới 12 tháng 2.400USD
11.Ông A gửi 200trđ tiết kiệm ko kỳ hạn đồng thời rút 360k lãi tiết kiệm định kỳ
12.Bà B rút 6trđ tiết kiệm định kỳ 12 tháng mặt khác bà đề nghị NH nhập số lãi 2,2trđ vào sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng của con trai bà là H
13.Nhận tiền gửi tiết kiệm 2trđ, số này và số trước đây là 4trđ ông Ánh gửi tiết kiệm ko kỳ hạn, tất cả chuyển vào gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng
14.Trả lãi tiền gửi tiết kiệm định kỳ 16trđ( trong đó 6trđ trả hàng tháng, còn lại trả cuối kỳ)
15.Lãi nhập vốn cho tiền gửi thanh toán của khách hàng 8trđ
16.Nhận tiền gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng của ông H số tiền 4trđ
17.Bà Bảo Yến yêu cầu chuyển 6trđ tiền gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng cùng với số lãi sang gửi định kỳ 6 tháng ( lãi suất 2,65%/3 tháng)
18.Ông L.P.Tài chuyển 2trđ tiền gửi tiết kiệm định kỳ 6 tháng sang 3 tháng, đồng thời rút toàn bộ số lãi sinh ra trong số 6 tháng ( lãi suất 0,6%/ tháng)
19.Kỳ phiếu phát hành theo mệnh giá nay tới thời hạn thanh toán 200trđ, khách rút tiền mặt, lãi kỳ phiếu 14trđ đã trả khi phát hành
20.Nhận tiền gửi tiết kiệm định kỳ 6 tháng của khách hàng X, số tiền 18trđ
21.NH phát hành kỳ phiếu có chiết khấu, mệnh giá 1trd, chiết khấu 100k, thu 200.000 kỳ phiếu bằng TGNH của khách hàng
22.Ông V.Hải gửi tiết kiệm 3.000 GBP loại kỳ hạn 6 tháng. NH cũng cho biết ông là khách hàng thứ 1.560 gửi tiết kiệm tại đây
23.Khách hàng gửi tiết kiệm 14thangs 2.000USD
24.Trả lãi tiền gửi tiết kiệm hàng tháng 1.600USD, khách lấy tiền VND tỷ giá USD/VND = 15.630
ý kiến dùm em cái nha các ace[IMG]http://www.**************/forum/images/smilies/drummer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/forum/images/smilies/drummer.gif[/IMG]