ai có mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN thì cho mình với. Cám ơn nhiều.
Email của mình: [Dành cho thành viên. ]