Anh chị ơi. Cho e hỏi một chút.Trường hợp: Khi khách hàng vay 1 khoản là 30tr, ngày 1/3. thời hạn 3 tháng, lãi suất 1.5%/thang, nhưng sau 3 tháng tức ngày 1/6 thì KH có vấn đề về tài chính nên ko trả được nợ gốc và lãi. Hàng tháng 1/4 và 1/5 hạch toán lãi dự thu : N: Lãi phải thu từ cho vay:...

Anh chị ơi. Cho e hỏi một chút.Trường hợp:
Khi khách hàng vay 1 khoản là 30tr, ngày 1/3. thời hạn 3 tháng, lãi suất 1.5%/thang, nhưng sau 3 tháng tức ngày 1/6 thì KH có vấn đề về tài chính nên ko trả được nợ gốc và lãi.
Hàng tháng 1/4 và 1/5 hạch toán lãi dự thu : N: Lãi phải thu từ cho vay: 30*1.5%
C: Thu lãi cho vay: 30*1.5%
1/6 KH ko trả được nợ thì Lúc này Ngân hàng sẽ chuyển nợ từ nhóm 1 sang nhóm 2: Nợ cần chú ý.và mình chỉ xử lí phần lãi đã hạch toán dự thu cho 2 tháng là : 30*1.5%*2 đúng ko ạ???
N : Chi phí khác từ hoạt động TD: 30*1.5%*2
C: Lãi phải thu từ cho vay: 30*1.5%*2
và nhập tài khoản ngoại bảng : Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được: 30*1.5%*2
Vậy lãi của tháng thứ 3 thì như thế nào ????