các anh giúp em với,báo cáo tài chính 2009 cty em thiếu thót về tài khoản 635,sai về 154,642 em lên hỏi thuế thì biểu em làm công văn ,và nêu lý do .anh chị nào có mẫu công văn thì cho em xin nha.em cảm ơn trên anh chị nhiều.gửi qua mai cho em nha .tranthibichhoanh@yahoo.com.vn

các anh giúp em với,báo cáo tài chính 2009 cty em thiếu thót về tài khoản 635,sai về 154,642 em lên hỏi thuế thì biểu em làm công văn ,và nêu lý do .anh chị nào có mẫu công văn thì cho em xin nha.em cảm ơn trên anh chị nhiều.gửi qua mai cho em nha .tranthibichhoanh@yahoo.com.vn