Các bạn ơi cho mình hỏi tí, mình là kế toán của đơn vị trực thuộc. Đơn vị mẹ có BGĐ, KTT (KTT hưởng hệ số 0.5 + 0.1). Đơn vị của mình được gọi là Trung Tâm có con dấu riêng, có BGĐ (BGĐ của trung tâm hưởng hệ số chức vụ của trưởng,phó phòng của đơn vị mẹ). Mình là kế toán của trung tâm 10 năm rồi, quyết định bổ nhiệm là kế toán, chứ không có KTT hay PTKT gì hết, nhưng mình phải ký tên ở chỗ dành cho KTT hoặc PTKT trên mẫu biểu báo cáo, Uỷ nhiệm chi, Sec , quyết toán.... khi nộp cấp trên. Xin các bạn hướng dẫn thủ tục và quy định nào có thể để được đề xuất xin hưởng phụ cấp KTT hoặc PTKT. Trường hợp của mình được hưởng hs phụ cấp chức vụ PTKT là 0.3 đúng không? còn hsố trách nhiệm 0.1 có được hưởng không?
Mình có cc bồi dưỡng KTT; Bằng Cao Đẳng kinh tế kế toán.
Cám ơn các bạn nhiều lắm!!!