anh chị giúp em với: công ty em sử dụng hóa đơn GTGT, em mới làm kế toán lên chưa hiểu lắm nên rơi vào tình trạng như sau: Hàng tháng em không kê khai hàng hóa dịch vụ bán lẻ vào biểu mẫu số 06/ GTGT, hôm rồi chi cục thuế gọi em lên và yêu cầu làm tờ khai hàng hóa hóa dịc vụ bán lẻ từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 8 và làm tờ giải trình khai bổ xung, điều chỉnh. em phải kê như thế nào, để tính thuế và điều chỉnh. anh chị giúp em với nói rõ cho em hiểu với .