Bạn nào mẫu công văn giải trình việc chậm nộp quết toán thuế TNDN ko cho minh xin với!!!
Cả công văn thay đổi kế toán nữa chứ, mình đang cần gấp, sao thuế yêu cầu bên mình nhiều thế??
Hu HU[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/biggthumpup.gif[/IMG]