có bác nào làm về lĩnh vực này rồi cho e xin mẫu sổ theo dõi sửa chữa xe ô tô với.
e xin cảm ơn.