Cả nhà ui ! Giúp mình vúiiiiiii!
Mọi người có thể giải thích cho mình hiểu trong trường hợp nào thì được hoàn thuê GTGT ko? Đừng nói mình mua sách thuế về mà đọc nhe! Bởi mình đọc rui nhưng ko hiểu ro lắm!
Nhờ cả nhà giải thích giùm nhe!