Các anh chi cho em hỏi thông tư quy định mới nhất về thủe tục hoàn thuế gtgt. có anh chị nào đã làm chưa ạ, doanh nghiệp em thuộc diện doah nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh doanh thu thì làm đơn xin hoàn thuế có được giải quyết luôn không ạ? sau khi xem xét kiến nghị hoàn thuế thì cơ quan thuế thường yêu cầu doanh nghiệp làm gì ạ?