Xin anh chị giúp em vấn đề sau: Côngty em có ký hợp đồng với cơ quan NN, giao hàng và làm hợp đồng 12/2009 nhưng xuất hóa đơn 1/2010, trong hợp đồng có những mặt hàng mua vào với mức thuế miễn giảm 50%, nhưng sang năm 2010 kg được miễn giảm như vậy em xuất hóa đơn theo mực thuế nào ( đơn vị NN yêu cầu xuất thuế theo mức thuế 5% như vậy có được không ạ?)