Cả nhà cho em hỏi. EM chưa hiểu về luật thuế TNCN nhiều. Vả lại Công Ty em đang làm mọi người đều có thu nhập dưới 2,500,000đ/ tháng. Nên em không làm thuế thu nhập cá nhân. Nhưng hàng tháng em vẫn nộp tờ khai 02KK/TNCN theo tháng. Quý 2 em nộp tờ khai 02KK/TNCN theo quý, cán bộ thuế bảo nộp tờ...

Cả nhà cho em hỏi.
EM chưa hiểu về luật thuế TNCN nhiều. Vả lại Công Ty em đang làm mọi người đều có thu nhập dưới 2,500,000đ/ tháng. Nên em không làm thuế thu nhập cá nhân.
Nhưng hàng tháng em vẫn nộp tờ khai 02KK/TNCN theo tháng. Quý 2 em nộp tờ khai 02KK/TNCN theo quý, cán bộ thuế bảo nộp tờ khai tháng rồi thì không cần phải nộp tờ khai quý nữa. Vậy mà hôm nay em lại nhận được thông báo là chậm nộp tờ khai quý 2 là 15 ngày.
Còn tờ khai 04/TNCN do hồi đó em cứ nghĩ là không phải nộp nên em không làm. Bây giờ cơ quan thuế cũng gửi thông báo chậm nộp 91 ngày.
Cho em hỏi bây giờ tờ khai 02KK/TNCN thay thế cho tờ khai 04/TNCN phải không ạ?
Giúp em với