Chào các bác.
Em đang có vướng mắc về cách tính thuế TNCN cho lương Gross và lương Net. Mong các bác giúp đỡ.

Em có 2 ví dụ thế này (tất cả được tính theo biểu thuế TNCN năm 2009)

A. Lương Gross, có khoản thu nhập Net

1. Lương Gross: 10,800,000
2. Tổng các loại bảo hiểm: 580,000
3. Giảm trừ gia cảnh: 5,600,000
4. Thu nhập đóng thuế (Taxable Income) = (1) -(2) - (3) = 4,620,000
5. Thuế TNCN do cá nhân đóng = 4,620,000 * 5% = 231,000
6. Thu nhập do công ty trả thuế = 2,400,000
7. Thu nhập không thuế = 1,200,000
8. Giảm trừ sau thuế = 500,000
9. Thực nhận của nhân viên (Net take home) = (1) - (2) - (5) + (6) + (7) - (8) = 13,089,000 (khoản này nhân viên sẽ là khoản thực nhận của nhân viên)
10. Thực nhân chịu thuế = (1) - (2) - (5) + (6) - (8) = 11,889,000
11. Tổng thu nhập chịu thuế = Grossup(10) = ( (10-3) -giảm trừ theo biểu thuế)/(1-thuế suất) = 6,710,000
Note: giảm trừ theo biểu thuế: 250,000
Thuế suất: 10%
12. Thuế TNCN phải trả = (11)* thuế suất - giảm trừ thuế = 6,710,000* 10% - 250,000 = 421,000
13. Thuế TNCN do cty trả = (12) - (5) = 421,000 -231,000 = 190,000.

Em có mấy thắc mắc muốn hỏi, đó là:
- tại khoản (5), em tính trên thuế suất 5% nhưng tại khoản (12) nó lại nằm trên thuế suất 10%. Vậy điều này có hợp lý hay không?
- việc tính thuế TNCN do cty trả như vậy có đúng hay không?
- Các khoản bảo hiểm do cty đóng có tham gia vào trong bài toán này không? Nếu nó có thì nó sẽ ở khoản nào?
Mong các bác giúp đỡ


B. Nhân viên tính trên lương Net nhưng có 1 số khoản thu nhập khác trong cty do cá nhân trả thuế

1. Lương Net: 10,000,000
2. Lương không thuế (chẳng hạn lương ngoài giờ không thuế): 2,000,000
3. Giảm trừ gia cảnh: 5,600,000

Nhân viên này có 1 khoản thưởng hoa hồng là 8,000,000 (cá nhân phải đóng thuế trên khoản này).

Vậy cho em hỏi cách tính thuế thu nhập cá nhân do cá nhân đóng, do công ty phải trả cho cục thuế và thực nhận của nhân viên này.

Vô cùng cám ơn các bác đã giúp đỡ