Chào các bạn,
Công ty mình có nhập một lô hàng của một công ty bên Anh Quốc để triển lãm (tạm nhập). Khi triển lãm xong sẽ xuất trả lại. Vậy khi hải quan hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty thì mình hạch toán như thế nào? Các bạn giúp mình nhé. Cám ơn rất nhiều.