Sorry các bác nếu em post lạc chuồng.

Em đọc các văn bản luật thấy có nói đến việc làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. Em đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa rõ "hải quan ngoài cửa khẩu" là gì và trong trường hợp nào thì cần làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.

Cảm ơn các bác!