Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 5 của 5
 1. #1
  seachanges
  Khách vãng lai

  Đổi số thành chữ trong Access

  Mình có một đoạn mã nguồn đổi số thành chữ trong access nhưng khi biến đổi thường không chính xác ở hàng số lẻ. Bạn nào có đoạn mã nguồn sử dụng ổn định chia sẽ cho mình với nhé. Thanks

 2. #2
  dongnamnb
  Khách vãng lai
  Bạn chép cả 3 hàm này vào rồi gọi DocSo(n) là được
  'C¸c hµm dïng ®äc sè
  '================================================= =
  Function DocSo(X As String) As String
  Dim DonVi, Am As Boolean
  DonVi = Array("", "ngh×n ", "triÖu ", "tû &quot
  Dim So As String, Chuoi As String, Temp As String, X1 As String, c As Byte, l As Byte, k As Byte, ChuoiDem As String
  Dim id As Byte
  X = Format(val(X), "#&quot: Am = False
  If Len(X) > 18 Then
  DocSo = "Sè qu¸ lín"
  Exit Function
  End If
  If Left(X, 1) = "-" Then
  Am = True
  X = Right(X, Len(X) - 1)
  End If
  If X = 0 Then
  DocSo = "Kh«ng"
  Exit Function
  End If
  'Xu ly doc nhung so >100 ty
  l = Len(X)
  c = Fix(l / 9)
  If l Mod 9 = 0 Then
  k = 9
  Else
  k = l Mod 9
  End If
  X1 = Left(X, k)
  X = Right(X, l - k)
  Do Until X1 = ""
  id = 0
  Do While (X1 <> &quot;&quot
  If Len(X1) <> 0 Then
  So = Lay3so(X1)
  X1 = Left(X1, Len(X1) - Len(So))
  Temp = Tinh3so(So)
  So = Temp
  If So <> &quot;&quot; Then
  Temp = Temp + DonVi(id)
  Chuoi = Temp + Chuoi
  End If
  id = id + 1
  End If
  Loop
  l = Len(X)
  c = Fix(l)
  If (l <> 0) And (l Mod 9) = 0 Then
  k = 9
  Else
  k = l Mod 9
  End If
  X1 = Left(X, k)
  X = Right(X, l - k)
  ChuoiDem = ChuoiDem & Chuoi
  Chuoi = &quot;&quot;
  If X = &quot;&quot; And X1 <> &quot;&quot; Then ChuoiDem = ChuoiDem & &quot;tû &quot;
  Loop
  ChuoiDem = IIf(Am, &quot;¢m &quot; & Trim$(ChuoiDem), UCase(Left(ChuoiDem, 1)) & Right(ChuoiDem, Len(ChuoiDem) - 1))
  DocSo = ChuoiDem
  End Function
  Function Lay3so(X As String) As String
  Dim So As String
  If Len(X) >= 3 Then
  So = Right(X, 3)
  Else
  So = Right(X, Len(X))
  End If
  Lay3so = So
  End Function
  Function Tinh3so(X As String) As String
  Dim Chuoi As String, Temp As String
  Dim Flag0 As Boolean, Flag1 As Boolean
  Temp = X
  Dim KySo
  KySo = Array(&quot;kh«ng&quot;, &quot;mét&quot;, &quot;hai&quot;, &quot;ba&quot;, &quot;bèn&quot;, &quot;n¨m&quot;, &quot;s¸u&quot;, &quot;b¶y&quot;, &quot;t¸m&quot;, &quot;chÝn&quot
  If Len(X) = 3 Then
  If X <> &quot;000&quot; Then 'If Left(x, 1) <> 0 Then
  Chuoi = KySo(Left(X, 1)) & &quot; tr¨m &quot;
  End If
  X = Right(X, 2)
  End If
  If Len(X) = 2 Then
  If Left(X, 1) = 0 Then
  If Right(X, 1) <> 0 Then
  Chuoi = Chuoi & &quot;linh &quot;
  End If
  Flag0 = True
  Else
  If Left(X, 1) = 1 Then
  Chuoi = Chuoi & &quot;m*êi &quot;
  Else
  Chuoi = Chuoi & KySo(Left(X, 1)) & &quot; m*¬i &quot;
  Flag1 = True
  End If
  End If
  X = Right(X, 1)
  End If
  If Right(X, 1) <> &quot;0&quot; Then
  If Left(X, 1) = &quot;5&quot; And Not Flag0 Then
  If Len(Temp) = 1 Then
  Chuoi = Chuoi & &quot;n¨m &quot;
  Else
  Chuoi = Chuoi & &quot;l¨m &quot;
  End If
  Else
  If Left(X, 1) = &quot;1&quot; And Not (Not Flag1 Or Flag0) And Chuoi <> &quot;&quot; Then
  Chuoi = Chuoi & &quot;mèt &quot;
  Else
  Chuoi = Chuoi & KySo(Left(X, 1)) & &quot; &quot;
  End If
  End If
  End If
  Tinh3so = Chuoi
  End Function

 3. #3
  ZRComic
  Khách vãng lai
  Tiện có câu hỏi này . Mình muốn đoạn hàm này có thể đọc ra tiếng Việt Unicode thì làm sao . Lâu nay theo mình biết thì chỉ hiển thị được tiếng việt khi dùng font VNI

 4. #4
  dongnamnb
  Khách vãng lai
  Để đọc ra tiếng việt Unicode thì cách đơn giản nhất là bạn bật chế độ gõ Unicode của chương trình gõ tiếng Việt, sau đó tìm tất cả các chữ Việt có dấu được viết trong hàm rồi gõ lại bằng Unicode.
  Lưu ý: Nếu bạn chuyển sang Unicode thì khi đọc số ở report hay form bạn cũng phải chọn font Unicode thì mới có thể đọc được.
  Chúc thành công!

 5. #5
  seachanges
  Khách vãng lai
  [IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/football.gif[/IMG] Khi chuyển sang chế độ Unicode trong phần mềm xử lý tiếng Việt mình gõ kiểu Vni trong Modules của access vẫn không hiển thị tiếng việt được bạn ơi. Không biết còn thêm thao tác nào không?


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Tạo chữ động trong Access
  By Cuncon05 in forum Ứng dụng Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 03:24 PM
 2. Lỗi hiển thị hình trong Access
  By kitty01 in forum Ứng dụng Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 03:18 PM
 3. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 03:14 PM
 4. Tính toán thời gian trong access
  By duylinh in forum Ứng dụng Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 03:13 PM
 5. Thủ thuật trong Access
  By htqtn in forum Ứng dụng Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 03:01 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn