Chào các anh chị trong diễn đàn, em là dân mới ra trường mối tỉnh tình tinh, nên chưa biết gì cả trong đầu chỉ toàn là lý thuyuết...

Chào các anh chị trong diễn đàn, em là dân mới ra trường mối tỉnh tình tinh, nên chưa biết gì cả trong đầu chỉ toàn là lý thuyuết được học, nên xin các anh chị chỉ giáo nhiều
Ai có hình thúc kế toán chứng từ ghi sổ thì cho em xin, em xin đa tạ
Và để làm hình thức kế toán này thì cần làm những gì
Cmả ơn mọi người nhiều