Mọi người cho mình hỏi vấn đề này. Chả là mình đang muốn tính độ lệch chuẩn của 1 tập hợp gồm các số. Trong tập hợp này, các số có lặp lại nhau và...

<div>Mọi người cho mình hỏi vấn đề này. Chả là mình đang muốn tính độ lệch chuẩn của 1 tập hợp gồm các số. Trong tập hợp này, các số có lặp lại nhau và mình đã biết được số lần lặp của nó (tần số). Mình muốn hỏi là làm cách nào để dùng hàm STDEV.S để tính độ lệch chuẩn của tập hợp này? Mình đã trình bày trong file đính kèm
P/s: Nếu tập hợp đó được trình bày ra hết theo 1 cột (tức là số nào lặp lại thì vẫn trình bày ra)thì mình đã biết cách tính. Sau đây là ví dụ của cái mình đã làm được
A12131