Hi Anh/Chị và các bạn Có ai biết cách hiển thị tab Options trong excel07 chỉ giúp em với! Em cảm ơn nhiều! -=.,, Hình file attach...

Hi Anh/Chị và các bạn
Có ai biết cách hiển thị tab Options trong excel07 chỉ giúp em với!
Em cảm ơn nhiều! -=.,,
Hình file attach Tập Tin Ðính Kèm 58608
Hình đính kèm